Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  CO TO JEST PIENIĄDZ?

   

  Jedna z definicji pieniądza, której autorem jest Schmölders brzmi następująco:

  Pieniądz to udokumentowane przyrzeczenie wartości o ogólnej ważności przy czym jego obszar ważności jest ograniczony kręgiem wspólnoty płatniczej.

  Pieniądz występuje w gospodarce po pierwsze w postaci zasobu, po drugie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmioty prawa finansowego

   

  Podmiot prawa finansowego to osoba lub jednostka organizacyjna objęta uprawnieniami oraz obowiązkami finansowo-prawnymi. W procesie publicznej działalności finansowej występują na ogół dwie grupy podmiotów - czynne i bierne.

  Grupa pierwsza obejmuje organy państwowe oraz organy samorządu terytorialnego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA STRUMIENI KREDYTOWYCH

   

  Przychody i wydatki kredytowe (III grupa strumieni wyodrębnionych w oparciu o kryterium przedmiotowe obejmuje przychody i wydatki, które są związane z operacjami kredytowymi banków. Wszystkie pozostałe operacje pożyczkowe np. prywatne pożyczki pieniężne udzielane przez osoby fizyczne traktowane są jako...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje weksla

   

  Funkcje weksla :

  funkcja płatnicza – wręczany jest zamiast zapłaty przy zakupie towarów bądź usługę, wręczenie go nie może być uważane za równoznaczne z zapłatą

  funkcja kredytowa – wyraża się w odroczonym terminie płatności należności za zakupione towary lub usługi...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEKSEL

   

  WEKSEL – jest to papier wartościowy o określonej przez prawo wekslowe formie charakteryzujący się tym, że złożenie na nim podpisu stanowi podstawę i przyczynę zobowiązania wekslowego podpisującego. Jako papier wartościowy jest dokumentem potwierdzającym istnienie zobowiązania osób, które go...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czek

   

  Czeki podróżnicze emitują banki, instytucje finansowe, a także wielkie biura podróży. Mają one inną formę, gdyż są emitowane na drukowanych formularzach na okrągłe kwoty o różnym nominale. Nie są one czekami w rozumieniu prawa czekowego, ale mimo to są używane jako wygodny dla turystów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /4 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZADANIA BRIR-ów

   

  prowadzenie punktów przyjęć i odbioru dokumentów rozrachunkowych

  prowadzenie komórek regionalnych poczty bankowej i nadzór nad jej terminowym i prawidłowym działaniem

  rejestracja zobowiązań i należności uczestników wynikających z wymiany zleceń przeprowadzonych za pośrednictwem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYBIR

   

  SYBIR – uruchomiony w 1993 r. System wymiany zleceń płatniczych między uczestnikami rejestracji wzajemnych należności i zobowiązań z tego tytułu, wymiany między uczestnikami przesyłek z takimi zleceniami i przesyłek kurierskich sporządzanych w formie papierowej i w formie zbioru danych przekazanych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsolidacja banków spółdzielczych

   

  W ciągu najbliższych lat w sektorze bankowości spółdzielczej kontynuowane będą (choć ich dynamika zapewne nieco osłabnie) działania konsolidacyjne polegające na łączeniu się banków.

  Przewiduje się , że w latach 2001- 2002 liczba banków spółdzielczych zmniejszy się jeszcze o około 100. Tyle...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /1 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsolidacja banków w formie spółek akcyjnych

   

  Ważnym zagadnieniem dla rozwoju systemu bankowego w Polsce jest jego dalsza konsolidacja, jak równie prywatyzacja największego polskiego banku detalicznego – PKO BP oraz BGŻ SA. Z uwagi na nie do końca przesądzony kształt mającej nastąpić prywatyzacji tych banków, jak równie brak decyzji co do udziału...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /1 664

  praca w formacie txt

Do góry