Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Płatności SMS-owe

  Charakterystyka

  Premium SMS Premium SMS to usługa mikropłatności oferowana przez wszystkich działających w Polsce i na świecie operatorów sieci komórkowych. Głównym zastosowaniem mikropłatności SMS jest udostępnienie klientowi płatnych usług w postaci gier Java, dzwonków i tapet, które można...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /3 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko transakcyjne

  Charakterystyka

  Ryzyko transakcyjne, zwane inaczej kontraktowym, urzeczywistnia się w następstwie niedotrzymania zobowiązań umownych przez uczestników transakcji , oraz w wyniku wystąpienia okoliczności od nich niezależnych , mających dla nich charakter siły wyższej. Podstawowe ryzyka transakcyjne...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /3 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie

  Charakterystyka

  Umowa ubezpieczenia - dokument potwierdzający powstanie prawnego stosunku ubezpieczenia zapewniającego ochronę ubezpieczeniową jakimkolwiek jednostkom bez względu na ich osobowość prawną. Ubezpieczenie jest instrumentem, którego zadaniem jest łagodzenie lub likwidowanie skutków zdarzeń...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /5 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorcza teoria przedsiębiostwa

  Definicja

  Autorem przedsiębiorczej teorii przedsiębiorstwa jest F. Knight, którą przedstawił w 1921 roku w pracy pod tytułem "Risk, Uncertainty and Profit". Przedsiębiorstwo jest traktowane jako instytucja, która powinna mieć pomysł (czyli osąd) jak w warunkach niepewności wykorzystywać swoje...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.04.2011 Znaków /3 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje rynku kapitałowego

   

  alokacja kapitału - czyli finansowy przedsięwzięć gospodarczych różnych podmiotów, może być prowadzona w gospodarce na kilka sposobów. Przez sektor bankowy, inwestycje bezpośrednie, za pośrednictwem rynku papierów wartościowych i dokonywanych na nim inwestycji portfelowych.

  2. mobilizacja...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Non profit

   

  Non profit rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej dla osiągania innych celów niż rozwój, którego warunkiem istnienia jest osiąganie zysku. Realizowana w organizacjach typu non profit (fundacje wyznaniowe, charytatywne, społeczne itp.).

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRÓT TOWAROWY Z ZAGRANICĄ

   

  Od pozytywnego rozpatrzenia przez Ministra Gospodarki prawidłowo wypełnionego wniosku oraz wniesienia odpowiedniej opłaty uzależnione jest wydanie pozwolenia na przewóz lub wywóz towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga np. uzyskania koncesji. Wymóg uzyskania pozwolenia na przywóz lub wywóz z polskiego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /2 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Banki komercyjne

   

  Banki komercyjne to instytucje bankowe które

  Działają z nastawieniem na zysk

  obsługują ludność i przedsiębiorstwa świadcząc usługi (udzielając kredytu lub przechowując depozyty.

  Kryterium podziału banków komercyjnych.

  Własności (pochodzenie kapitału...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHARAKTERYZUJ POJĘCIA: RYNEK FINANSOWY, RYNEK PIENIĘŻNY, RYNEK KAPITAŁOWY.

   

  Rynek kapitałowy występuje tutaj podaż kapitału długoterminowego. Umożliwia emitentowi pap. wartościowych uzyskanie przez emitenta środków na planowaną przez niego działalność gospodarczą nabywcy natomiast stwarza możliwość zyskownej lokaty posiadanego kapitału.

  Rynek pieniężny jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fukncje banków centralnych

   

  Bank centralny jest to bank państwowy, który spełnia równocześnie funkcje:

  Centralny bank - dzięki temu, że dokonuje emisji pieniądza -jest zawsze wypłacalny. Jeżeli poniesie straty, to i tak będzie mógł w pełni zaspokoić roszczenia posiadaczy wkładów. Wkłady w banku emisyjnym są zawsze...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 898

  praca w formacie txt

Do góry