Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Subwencja

   

  Subwencja – pomoc finansowa bezzwrotna udzielana przeważnie ze środków finansowych budżetu lub funduszu pozabudżetowego przedsiębiorstwom, instytucjom albo osobom fizycznym w celu wspierania określonej działalności. Rodzaje subwencji: kompensa-cyjne, bezpośrednie, cenowe, ukryte, dochodowe, eksportowe...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób wyrażane są stawki akcyzy

   

  Akcyza – rodzaj podatku pośredniego, płaconego przez producenta lub sprzedawcę towarów i usług, ale obciążającego ich nabywcę poprzez wkalkulowanie tego podatku w ceny sprzedaży. Obecnie podatek ten płacony jest przez sprzedającego i pobierany jest od określonych artykułów spożywczych i używek...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /1 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zobowiązanie podatkowe

   

  Zobowiązanie podatkowe jest to przymusowe świadczenie pieniężne o charakterze ogólnym, bezzwrotnym, nieodpłatnym, pobierane przez państwo lub inny związek publicznoprawny na podstawie obowiązujących norm prawnych. Ma charakter bezpośredni, pośredni. Podatek bezpośredni powstaje wtedy, gdy nakładany...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola i zadania budżetu państwa

   

  Budżet – akt prawny mający formę ustawy zawierający wiążące ustalenia w zakresie rocznych dochodów i wydatków. Budżet państwa odzwierciedla założenia i cele polityki gospodarczej państwa w danym okresie oraz jest głównym narzędziem ich realizacji. Jako centralna pula środków finansowych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady gospodarki finansowej funduszu celowego

   

  Fundusze celowe są instytucjami państwowymi albo społecznymi lub też formami finansowania podporządkowanymi zarządowi określonej instytucji, organizacji. Służą realizacji określonych zadań gospodarczych i społecznych. Fundusze tego typu są w Polsce stopniowo ograniczane. Obecnie pozostało ich 13...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady gospodarki finansów publicznych

   

  Finanse publiczne to finanse państwa i innych związków publiczno-prawnych np. samorząd terytorialny. Zasady gospodarki finansów publicznych: 1) zasada jawności i przejrzystości finansów publicznych – jest realizowana przez: a) jawność debat budżetowych, b) jawność sejmowej debaty nad sprawozdaniem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /1 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Założenia konserwatyzmu fiskalnego

   

  Założenia konserwatyzmu fiskalnego: a) wymóg bezwzględnie zróżnicowanego budżetu w odniesieniu tak jak do roku fiskalnego a nie jak w cyklu koniunkturalnym, b) zdecydowane ograniczenia skali redystrybucji PKB przez system finansów publicznych w celu przeciwdziałania efektu wypychania zasobów gosp. Z obiegu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Finanse publiczne

   

  Finanse publiczne – są to finanse państwa i innych związków publiczno-prawnych, jak np. samorząd terytorialny. Przychody pieniężne pochodzą głównie z podatków, opłat i innych płatności przymusowych. Wydatki publiczne są związane z finansowaniem bieżącej działalności instytucji państwowych i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody oceny inwestycji kapitałowych.

   

   

  W rachunku efektywności inwestycji stosuje się dwie grupy metod:

  metody proste (statyczne)

  metody złożone (dynamiczne) zwane dyskontowymi.

   

  Spośród metod statycznych najczęściej stosowane są:

  metoda okresu zwrotu

  metoda prostej stopy zwrotu

  metoda księgowej stopy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /1 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura i organizacja władz gminy

   

  Ustawa o samorządzie gminnym w rozdziale 3 noszącym tytuł „Władze gminy” w art. 11, ust. 1 stanowi, że mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy”. Ponadto Konstytucja RP z 1997 r. (art. 4) traktuje demokrację...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /2 009

  praca w formacie txt

Do góry