Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Arthur Okun

  Arthur Okun

  Arthur Okun (1929-1980) amerykański ekonomista, przedstawiciel nurtu postkeynesizmu.

  Życiorys

  A_Okun.jpg

  Urodził w Jersey City w stanie New Jersey. Niewiele wiadomo o jego dzieciństwie i dorastaniu. Studiował i doktoryzował się na Colombia Univeristy. Od 1952 roku wykładał na Yale...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /2 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYKŁADOWA UMOWA LEASINGU FINANSOWEGO

   

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   

   

  Niniejsza umowa jest umową leasingu w rozumieniu postanowień Tytułu XVII Księgi Trzeciej Kodeksu Cywilnego oraz umową leasingu finansowego w rozumieniu przepisów podatkowych.

   

  Ilekroć w niniejszej Warunkach jest mowa o :

  a/„ leasingodawcy”, należy przez to rozumieć...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /24 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynsze leasingowe

   

  Czynsze leasingowe są to comiesięczne opłaty, jakie w czasie trwania umowy leasingobiorca wpłaca na rzecz leasingodawcy. Wysokość czynszów w poszczególnych miesiącach jest określona w umowie. EFL S.A. stosuje czynsze równomierne ( równe ) albo degresywne ( malejące ) o trzech stopniach degresywności, w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABEZPIECZENIE UMOWY LEASINGU

   

  Zabezpieczenie ekonomiczne jest odnoszone do dochodu brutto leasingobiorcy za ostatnie 12 miesięcy który powinien pokrywać wartość udzielonego kredytu w ramach umowy leasingowej. Jeżeli Klient ma umowy z EFL S.A. w toku , to dochód ten powinien pokrywać również kredyt z tych umów. Gdy ustalony w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejski Fundusz Leasingowy

   

  Europejski Fundusz Leasingowy powstał w 1991 roku jako jeden z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Specjalizujemy się w leasingu ruchomości i obsługujemy 38% małych i średnich firm w Polsce, korzystających z leasingu. O tym, jak silna pozycję wyrobiliśmy sobie przez 10 lat...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /9 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leasing

   

  Przedstawienie jednoznacznej definicji leasingu jest niezwykle trudne, gdyż jego istota może różnić się w zależności od tego, z jakiej perspektywy jest rozpatrywana. Z punktu widzenia ekonomicznego, leasing, zwłaszcza tzw. leasing finansowy, można określić jako metodę finansowania inwestycji. Decyzje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  leasing bieżący

   

  Drugą zasadniczą formą leasingu jest tzw. leasing bieżący (zwany także operacyjnym), który charakteryzuje się znacznie krótszym (z reguły do trzech lat) okresem umowy leasingowej. Jest on zatem formą zaspokojenia przejściowego, zwiększonego zapotrzebowania producentów na określone dobra produkcyjne...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /1 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leasing finansowy

   

  Leasing finansowy polega na udostępnieniu korzystającemu dobra inwestycyjnego do użytkowania i ewentualnie pobieraniu pożytków na określony czas, na ogół zbliżony do okresu jego gospodarczej przydatności, tzn. okresu, w którym istnieje wysokie prawdopodobieństwo technicznej sprawności dobra oraz...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /2 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓTKOTERMINOWE KREDYTY BANKOWE

   

  Drugim podstawowym źródłem krótkoterminowego finansowania są krótkoter­minowe kredyty bankowe. Źródło to można powiększyć o pożyczki z innych niż banki instytucji finansowych lub przedsiębiorstw, a także od osób prywatnych.

  Kredyty bankowe mają inną naturę niż omówione w poprzednim punkcie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /9 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI

   

  Polityka kredytowa

  W ramach polityki kredytowej firma musi określić :

  Standardy kredytowe do oceny klientów.

  Limity przyznanych kredytów.

  Warunki kredytu (okres kredytu i ewentualnie stopa dyskonta).

  Procedury ściągania opóźnionych należności.

   

  STANDARDY KREDYTOWE

  - to...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /2 015

  praca w formacie txt

Do góry