Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaje kursów walut

   

  Kursy walut można sklasyfikować według różnych kryteriów. E. Drabowski, znany w Polsce specjalista od kursów walut, klasyfikuje je:

  Z punktu widzenia czasu funkcjonowania,

  Kurs wolnorynkowy- określany jest wyłącznie przez podaż i popyt na waluty obce na krajowym rynku walutowym...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /7 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kurs walutowy

   

  Kurs walutowy jest najważniejszą normą sterującą handlem zagranicznym. Przez kurs walutowy powszechnie rozumie się stosunek, w jakim doko­nuje się wymiany określonej ilości danej waluty na jednostkę innej waluty. W gospodarce rynkowej kurs walutowy jest zatem ceną pieniądza zagranicz­nego, która...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /3 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stały kurs walut

   

   

  W praktyce, w celu regulowania transakcji międzynarodowych stosowane są w gospodarce światowej różne systemy kursowe walut.

  Przez system kursu waluty rozumiany jest zespół warunków wpływających - zdaniem władz monetarnych danego kraju w zasadniczy sposób na kurs walutowy.

  Kryteria jakimi kierują...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /13 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka kwalifikowana

  Charakterystyka

  W literaturze występuje częściej pojęcie turystyki kwalifikowanej, ale coraz modniejszym terminem staje się turystyka aktywna.

  Pojęcie turystyki kwalifikowanej jako termin naukowy pojawił się w latach 50 XX w. Zostało ono

  wprowadzone przez Towarzystwo...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.04.2011 Znaków /4 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo do akcji

  Charakterystyka

  W spółkach publicznych wprowadzono w roku 1998 tzw. "prawo do nowych akcji" , rozumiane jako "jednostkowy zbiór praw przysługujący akcjonariuszowi wobec spółki w okresie pomiędzy upublicznieniem spisu subskrybentów , którym przydzielono akcje a otrzymaniem akcji".

  Wprowadzenie tego prawa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.04.2011 Znaków /1 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pracodawca

  Charakterystyka

  Pojęcie pracodawcy zostało zdefiniowane w artykule 3 Kodeksu Pracy. Według niego pracodawcą może być jednostka organizacyjna lub też osoba fizyczna. W przypadku jednostki organizacyjnej nie konieczne jest posiadanie osobowości prawnej, aczkolwiek jednostka taka musi posiadać zdolność...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.04.2011 Znaków /2 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja przerw w pracy

  Przerwa w pracy to planowane lub nieplanowane zaprzestanie procesu pracy w czasie dnia pracy. Podstawowym celem organizowania przerw w pracy jest usunięcie objawów zmęczenia. Długość przerw w pracy zależy głównie od charakteru pracy (praca lekka, praca ciężka) oraz tempa pracy.

  Rodzaje przerw w pracy:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.04.2011 Znaków /3 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znak towarowy

  Charakterystyka

  Znak towarowy - to znak graficzny (wyraz, rysunek, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna), melodia lub sygnał dźwiękowy, który w jednoznaczny sposób pozwala odróżnić towar jednego przedsiębiorstwa od towaru tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Dodatkowo znak towarowy może...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.04.2011 Znaków /4 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele polityki pieniężnej

  Charakterystyka

  Cele polityki pieniężnej to oczekiwany stan do którego dąży bank centralny, stosując instrumenty polityki pieniężnej zgodnie z przyjętą strategią.

  Rodzaje celów banku centralnego Cel finalny (strategiczny) polityki pieniężnej

  Jest najważniejszym celem polityki pieniężnej banku...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /2 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka partnerska

  Definicja

  Spółka partnerska jest to spółka osobowa, utworzona przez wspólników, zwanych partnerami, w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Z definicji spółki partnerskiej wynika zatem, że niedopuszczalne jest zakładanie spółki partnerskiej w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /3 278

  praca w formacie txt

Do góry