Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Handel zagraniczny

   

   

  Handel zagraniczny jest to odpłatna wymiana towarów, usług i dóbr niematerialnych pomiędzy partnerami mającymi stałą siedzibę w różnych krajach. Eksport wywóz i sprzedaż towarów za granicę. Import zakup i przywóz towarów z zagranicy. Reeksport sprzedaż za granicę towarów uprzednio zaimportowanych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /1 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzyści związane z organizacją handlu zagranicznego

   

  Produkty mogą zostać dostosowane do warunków panujących w określonych segmentach rynku

  Każdy produkt jest indywidualnie nadzorowany

  Indywidualna odpowiedzialność menedżerów za sprzedaż poszczególnych produktów ulega zwiększeniu

  Można łatwo ustalić zarówno koszty jak i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samodzielny dział handlu zagranicznego

   

  Przy dużych rozmiarach eksportu lub znacznym jego udziale w całej sprzedaży przedsiębiorstwa niezbędne jest organizacyjne usamodzielnienie handlu zagranicznego. W takim przypadku kierownik działu marketingu – sprzedaży zagranicznej zajmuje taką samą pozycje w hierarchii przedsiębiorstwa jak kierownik...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wpływające na organizację handlu zagranicznego

   

  Duża liczba czynników wpływających na organizacje handlu zagranicznego powoduje, że w praktyce trudno byłoby znaleźć dwa przedsiębiorstwa o identycznym jego ukształtowaniu. Najogólniej czynniki te możemy podzielić na:

   

  Rozmiary handlu zagranicznego

  Dział sprzedaży i marketingu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /1 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie

   

  Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie to całość formalnych regulacji, za pomocą których tworzy się strukturę porządkującą działalność pracowników zatrudnionych w dziale handlowym, udział środków rzeczowych i przetwarzanie informacji. Najważniejszym zadaniem handlu zagranicznego w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Joint – Venture

   

  Joint – Venture wspólne przedsięwzięcia , powstały pod koniec XIX wieku , głownie przemysł wydobywczy. Jest to przedsięwzięcie dwóch lub więcej partnerów pochodzących z różnych krajów. Partnerzy ci są od siebie nie zależni pod względem ekonomicznym, prawnym i administracyjnym, ale współpracują w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg transakcji importowej

   

  Transakcja importowa i czynności szczegółowe z nią związane wydają się być odwrotnością, rzecz jasna nie mechaniczną (lustrzaną), działań prowadzonych w przypadku typowej transakcji eksportowej.

  Import może wynikać z:

  samodzielnego zapotrzebowania poszczególnych komórek przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /4 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg transakcji eksportowej

   

  Zawarcie transakcji eksportowej może być przedstawione w dziewięciu etapach:

  Działania marketingowe, zwłaszcza promocyjne, związane z rozpoznaniem rynku.

  Ustalenie rozmiarów i struktury produkcji mogącej być przedmiotem sprzedaży.

  Sporządzenie tzw. kalkulacji wstępnej (z uwagi na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /3 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl transakcyjny

   

  Pojęcie transakcja bywa w praktyce gospodarczej bardzo różnie rozumiane. Najczęściej termin ten używany jest zamiennie z terminami: umowa, kontrakt, efekt negocjacji itp.

  kontrakt, czyli umowę podstawową;

  umowę między dostawcą a ewentualnym pośrednikiem;

  umowę...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /5 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomiczne skutki zmian kursów walut

   

  Najbardziej istotnymi skutkami zmian kursów walut jest ich wpływ na bilans handlowy i płatniczy, inflację oraz obroty kapitałowe.

  Dewaluacja waluty.

  W wyniku dewaluacji waluty eksport z kraju, który jej dokonał, staje się tańszy, a import droższy. Obniżka cen dewizowych w eksporcie jest jednak z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /5 099

  praca w formacie txt

Do góry