Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Polityka handlu zagranicznego

   

  Na początku lat osiemdziesiątych, gdy narosły trudności w handlu zagranicznym, znaczenie Polski w międzynarodowym podziale pracy ponownie zmalało.

  Na przełomie dekady lat 70-tych i 80-tych gospodarka polska weszła w stan głębokiego kryzysu, przejawiającego się wyraźnym spadkiem produkcji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /5 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura wymiany zagranicznej

   

  Obroty zagraniczne, zaś w szczególności import, zaczęły gwałtownie wzrastać, pozwoliło to na pewną modernizację gospodarki, podniesienie jakości towarów i usług. Zyskała na znaczeniu idea przechodzenia do gospodarki rozwijanej autonomicznie, otwartej na świat. Pojawiła się wysoka dynamika importu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /2 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje wpływające na kształtowanie się handlu zagranicznego

   

  W omawianym okresie Polska należała do Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG), która koordynowała współpracę gospodarczą krajów socjalistycznych. To na posiedzeniach Sesji (najważniejszego organu RWPG) ustalano wspólne cele, które następnie realizował komitet wykonawczy. Kraje RWPG starały się, nie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /1 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Handel zagraniczny Polski w latach 1970-1989.

   

  Do przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych organizacja handlu zagranicznego i wszelkich form powiązań ekonomicznych z innymi krajami była zdeterminowana przez ogólne rozwiązania ustrojowe charakterystyczne dla systemu socjalistycznego. Wymiana gospodarcza z zagranicą została...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /1 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje polityki państwa wobec handlu

   

  Polityka i stosunek państwa do handlu zagranicznego mogą być bardzo zróżnicowane, choć można wymienić dwa główne sposoby postępowania państwa:

  Większość klasycznych i neoklasycznych teorii zakłada istnienie tzw. wolnego handlu między krajami. Znaczy to, że państwo nie ingeruje w handel, nie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /3 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie handlu zagranicznego

   

  Teorie handlu zagranicznego swoje źródło mają już w merkantylizmie - doktrynie zalecającej wywóz własnych towarów, przy jednoczesnym ograniczaniu importu w celu uzyskania nadwyżek złota, którego ilość decydowała o bogactwie.

  Pierwszą pełną teorię handlu zagranicznego, do dziś uważaną za...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /1 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy i zakres handlu zagranicznego

   

  Handel zagraniczny składa się z następujących operacji gospodarczych:

  eksport - to sprzedaż krajowych towarów, lub świadczenie usług kontrahentowi zagranicznemu;

  import - polega na nabywania dóbr i usług za granicą i przewożeniu ich do kraju;

  reeksport - importowany towar jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Handel zagraniczny i jego przyczyny

   

  Przedsiębiorcy w żadnym państwie nie są w stanie wyprodukować wszystkich dóbr niezbędnych dla jego poprawnego funkcjonowania. Niektóre z nich bardziej się opłaca sprowadzić z innego kraju. Tu pojawia się pojęcie handlu zagranicznego.

  Handel zagraniczny polega na odpłatnej wymianie towarów i dóbr...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /1 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura analizy bilansu

  Charakterystyka

  Analiza pozycji finansowej przedsiębiorstwa, przeprowadzana między innymi na podstawie bilansu oraz rachunku zysków i strat, uwzględnia różne stopnie szczegółowości, dzieląc się na analizę wstępną i analizę właściwą.

  Podstawowy zakres analizy finansowej przedsiębiorstwa stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.04.2011 Znaków /1 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  International Commercial Terms

   

  International Commercial Terms – międzynarodowe Formuły Handlowe. Jest to zbiór formuł handlowych opracowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową z siedzibą w Paryżu.

  Pierwsza wersja Incoterms pochodzi z 1953r, kolejne z lat: 1967, 1976, 1980, 1990 i 2000.

  Formuły Incoterms maja charakter...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /1 816

  praca w formacie txt

Do góry