Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Al-istisna

  Charakterystyka

  Al-istisna jest jednym z podstawowych islamskich instrumentów finansowych. Al-istisna jest kontraktem, w którym jedna ze stron zleca drugiej wyprodukowanie i dostarczenie ustalonej ilości towaru o precyzyjnie określonych właściwościach. Umowa zawiera ponadto datę dostawy, cenę oraz dzień...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /2 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcje controllingu

  Charakterystyka

  Controlling - proces planowania, koordynowania i kontroli przebiegu procesów ekonomicznych dla utrzymania organizacji na drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów. Ideą controllingu jest zbudowanie logicznego systemu, który poprzez uporządkowane połączenie różnych elementów strukturalnych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /4 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo państwowe

  Charakterystyka

  Przedsiębiorstwo państwowe działa w ramach określonej gospodarki narodowej.

  Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samofinansującym się przedsiębiorcą, posiadającym osobowość prawną, do której stosuję się przepisy z Dz.U.02.112.981. Przedsiębiorstwo państwowe jest to...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.04.2011 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo państwowe

  Charakterystyka

  Przedsiębiorstwo państwowe działa w ramach określonej gospodarki narodowej.

  Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samofinansującym się przedsiębiorcą, posiadającym osobowość prawną, do której stosuję się przepisy z Dz.U.02.112.981. Przedsiębiorstwo państwowe jest to...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.04.2011 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekologiczna teoria przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Ekologiczna teoria przedsiębiorstwa jest bardzo wszechstronna, łączy w sobie elementy wielu innych teorii. Ilość aspektów, które są przedmiotem rozważań w ramach tej teorii, sprawia, że jest ona mało praktyczna.

  Podstawą tej teorii jest umiejętność przetrwania podmiotów w...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.04.2011 Znaków /3 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro substytucyjne

  Wprowadzenie

  Dobra substytucyjne, to takie towary i usługi, które ze względu na podobne cechy, funkcje (zastosowanie) czy właściwości zastępują się wzajemnie w zaspokajaniu określonej potrzeby.

  ''

  Ceny dóbr substytucyjnych, jak i komplementarnych stanowią jeden z czynników określających popyt na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.04.2011 Znaków /3 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro substytucyjne

  Wprowadzenie

  Dobra substytucyjne, to takie towary i usługi, które ze względu na podobne cechy, funkcje (zastosowanie) czy właściwości zastępują się wzajemnie w zaspokajaniu określonej potrzeby.

  ''

  Ceny dóbr substytucyjnych, jak i komplementarnych stanowią jeden z czynników określających popyt na...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.04.2011 Znaków /3 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody wynagradzania akwizytorów

  Rola akwizytorów

  Akwizycja polega na bezpośrednim kontakcie przedstawiciela sprzedawcy z przedstawicielem nabywcy w celu pozyskania nabywców, zbierania zamówień, a w konsekwencji zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Stosowana jet, aby polepszyć skuteczność sprzedaży, natomiast wyniki pracy w dużym stopniu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.04.2011 Znaków /3 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziedziczenie testamentowe

  Testament jako czynność prawna

  Z prawnego punktu widzenia testament to jednostronna czynność prawna, która zawiera rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci (łac. mortis causa). Cechą tej czynności jest to iż może być dokonana wyłącznie przez jedną osobę fizyczną, posiadającą pełną...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.04.2011 Znaków /1 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja tłumiona

  Charakterystyka

  Inflacja tłumiona powstaje w sytuacji, gdy ceny są kontrolowane administracyjnie (nie ma swobody kształtowania się cen na rynku). Pojawia się nadwyżkowy strumień popytu, który nie może być zrealizowany przy danym poziomie cen, co prowadzi w konsekwencji do odkładania się...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.04.2011 Znaków /1 475

  praca w formacie txt

Do góry