Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Agregat M2

  Charakterystyka

  Ten pieniądza|agregat pieniężny często traktowany jako podstawowa miara podaży pieniądza (w Polsce jest nią M3). Zawiera oprócz gotówki w obiegu i depozytów bieżących mniej płynne aktywa, uznawane za "prawie pieniądz". Są to depozyty terminowe i zablokowane.

  Kategoria M2 informuje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.04.2011 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy wynagrodzeń

  Formy tradycyjne

  Do podstawowych form wynagrodzeń zaliczyć należy wynagrodzenie:

  czasowe, akordowe, dniówkę zadaniową, prowizję.

  W przypadku płacy czasowej, jest ona wyliczana na podstawie czasu przepracowanego (np. liczby godzin, dni) oraz czasu nieprzepracowanego płatnego ustawowo. Płaca taka jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.04.2011 Znaków /7 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejska Wspólnota Węgla i Stali

  Charakterystyka

  Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) została utworzona na podstawie Paryski|traktatu paryskiego, podpisanego 18 kwietnia 1951r. przez kraje Beneluksu, Francję, RFN oraz Włochy. Traktat ten został zaprojektowany 9 maja 1950 roku przez francuskiego ministra spraw zagranicznych - Schumanna...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /1 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia walutowa

  Charakterystyka

  Unia walutowa jest jednym z najbardziej zaawansowanych etapów w procesie integracji gospodarczej, gdyż zakłada istnienie wspólnego rynku, koordynację polityki gospodarczej i monetarnej, posiadanie wspólnej waluty przez kraje członkowskie oraz istnienie jednej, wspólnej instytucji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /4 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System płynnego kursu walutowego

  Charakterystyka

  System, w którym kurs walutowy może osiągnąć poziom równowagi bez konieczności interwencji banku centralnego na rynku walutowym. Jeżeli kurs walutowy może się swobodnie zmieniać, to na rynku walutowym nie występuje interwencja państwa. Poziom rezerw walutowych jest stały. Kurs walutowy...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /2 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System płynnego kursu walutowego

  Charakterystyka

  System, w którym kurs walutowy może osiągnąć poziom równowagi bez konieczności interwencji banku centralnego na rynku walutowym. Jeżeli kurs walutowy może się swobodnie zmieniać, to na rynku walutowym nie występuje interwencja państwa. Poziom rezerw walutowych jest stały. Kurs walutowy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /2 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch turystyczny

  Charakterystyka

  Ruch turystyczny to określenie przemieszczania się ludzi, które nie jest wymuszone przez czynniki zewnętrzne - ludzie zmieniają miejsce pobytu, swoje środowisko, rytmu życia dobrowolnie - bez przymusu. Ruch turystyczny odnosi się do określonego obszaru, kierunku, okresu w którym trwa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /4 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa redyskontowa

  Charakterystyka

  Wyznaczana przez bank centralny. Stopa redyskontowa weksli jest stopą naliczaną przez bank centralny

  przyjmujący od banków komercyjnych, wcześniej przez nie dyskontowane, weksle pochodzące z obrotu gospodarczego.

  Dyskonto jest różnicą między wartością nominalną weksla a zawsze od niej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /1 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Seed capital

  Charakterystyka

  Inwestycje typu Seed Capital to inwestycje w podmioty znajdują się w bardzo wczesnym stadium rozwoju lub w Start-Upy nieposiadające udokumentowanego track record. Sytuacja taka skutkuje podwyższonym ryzkiem inwestycyjnym, a co za tym idzie wyższą oczekiwaną stopą zwrotu z inwestycji, jakiej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /4 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzyści skali

  Charakterystyka

  Ze zjawiskiem korzyści skali mamy do czynienia w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

  Zjawisko to utożsamiane jest zazwyczaj z sytuacją, gdy w przedsiębiorstwie długookresowe koszty przeciętne spadają wraz ze wzrostem rozmiarów produkcji.

  Przyczynami korzyści skali są: niepodzielność...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /4 434

  praca w formacie txt

Do góry