Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Ujęcie analityczne identyfikacji SZJ

  Fragment artykułu zamieszczonego w Zeszytach Naukowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. Wcześniejszy fragment zamieszczono w artykule systemu zarządzania jakością.

  Zakres badania

  Zakres badania będzie dotyczył przede wszystkim urzędu gminy i jego pracowników. Jednak dla uzyskania pełnych i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.04.2011 Znaków /19 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deficyt budżetowy

  Charakterystyka

  Deficyt budżetowy - różnica pomiędzy dochodami a wydatkami firmy, samorządu, państwa w danym roku budżetowym stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt. Gdy mamy do czynienia z sytuacją że wydatki przewyższają dochody możemy mówić o deficycie. Osiatyński, Warszawa 2006...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.04.2011 Znaków /3 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa wolna od ryzyka

  Definicja

  Stopa wolna od ryzyka jest to stopa zwrotu z instrumentów finansowych z zerowym ryzykiem.

  Mówi nam ona o tym jaki jest minimalny zysk, który można uzyskać poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe bez ryzyka niewykonania zobowiązań.Zarówno zwrot pierwotnego kapitału i płatności odsetek...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.04.2011 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek terminowy

  Charakterystyka

  Pierwsze terminowa|transakcje terminowe w Polsce zostały zainicjowane w 1992 roku przez Polski Bank Rozwoju S.A., a obejmowały walutowe kontrakty forward, opcje na stopy procentowe, także opcje na indeks szerokiego rynku warszawskiej giełdy WIG. Jednakże powyższe instrumenty zostały szybko...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.04.2011 Znaków /4 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda budżetowania przyrostowego

  Charakterystyka

  Metoda przyrostowa jest najczęściej stosowaną metodą budżetowania. Polega ona na wykorzystaniu danych historycznych. Proces ten rozpoczyna się od wartości zaewidencjonowanych w ubiegłych okresach, a następnie koryguje się je o odchylenia, które powstają w trakcie realizacji budżetu oraz...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.04.2011 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reguła Taylora

  Charakterystyka

  Reguła Taylora jest zalecenie dla banku centralnego,na jakim poziomie ustalić krótkoterminową stopę procentową,aby sprzyjać osiągnięciu przez gospodarkę stanu równowagi,w sytuacji gdy poziom inflacji odchyla się od celu inflacyjnego średniookresowego,a tempo wzrostu gospodarczego...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.04.2011 Znaków /3 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reguła Taylora

  Charakterystyka

  Reguła Taylora jest zalecenie dla banku centralnego,na jakim poziomie ustalić krótkoterminową stopę procentową,aby sprzyjać osiągnięciu przez gospodarkę stanu równowagi,w sytuacji gdy poziom inflacji odchyla się od celu inflacyjnego średniookresowego,a tempo wzrostu gospodarczego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.04.2011 Znaków /3 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zestawienie zmian w kapitale własnym

  Charakterystyka

  Zestawienie zmian w kapitale własnym - element sprawozdawczości finansowej, wprowadzone w 1999 roku w polskim systemie rachunkowości.

  Przedstawia majątkowo - finansową sytuacje przedsiębiorstwa.

  Dokument ten zawiera informacje dotyczące zmian (zmniejszenie lub zwiększenia) w strukturze...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.04.2011 Znaków /2 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Depozyt overnight

  Charakterystyka

  Depozyt overnight – depozyt, który zostanie rozliczony do końca następnego dnia roboczego po dniu złożenia depozytu.

  Overnight to specyficzny rodzaj depozytów bankowych, który cechuje się bardzo krótkim okresem zablokowania środków – zazwyczaj wynoszącym jedną dobę z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.04.2011 Znaków /1 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akcje groszowe

  Charakterystyka

  Akcje groszowe (ang. penny stocks) są to akcje o bardzo niskim nominale i niskiej wartości rynkowej, bardzo często poniżej ich wyceny. W Stanach Zjednoczonych są to akcje o wartości poniżej 1$ w Wielkiej Brytanii o wartości poniżej 1£. Ich emitentem nie musi być firma upadająca (jak to...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.04.2011 Znaków /1 813

  praca w formacie txt

Do góry