Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Dobra finalne

   

  Dobra finalne - to dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika. Są to albo dobra konsumpcyjne zakupione przez gospodarstwa domowe, albo dobra kapitałowe (inwestycyjne) - np. maszyny - nabywane przez przedsiębiorstwa.

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bariery pozataryfowe

   

  Bariery pozataryfowe - to występujące w poszczególnych krajach różnice ustawodawstw lub stosowanych praktyk handlowych, które nie pozwalają na swobodny międzynarodowy przepływ towarów, usług i czynników produkcji.

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amortyzacja

   

  Amortyzacja - zwana inaczej zużyciem kapitału trwałego, jest miarą szybkości zmniejszania się wartości istniejącego zasobu kapitału w danym okresie, będącego wynikiem jego fizycznego lub ekonomicznego zużycia.

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktat Paryski

  Charakterystyka

  ''

  Traktat Paryski to jeden z traktatów założycielskich.

  Został podpisany 18 kwietnia 1951r. w Paryżu przez Niemcy, Francję, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg.

  Jego pełna, oficjalna nazwa brzmi Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.

  Wszedł w życie 23...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.04.2011 Znaków /2 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa autorskie

  Prawo autorskie

  Prawo autorskie - ogół przepisów prawnych określających uprawnienia przysługujące autorowi dzieła artystycznego, literackiego i naukowego oraz regulujących stosunki wynikające z powstawania danych dzieł.

  Przedmiot prawa autorskiego

  Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.04.2011 Znaków /2 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka turystyczna

  Charakterystyka

  Polityka turystyczna to wszelkie działania władz państwowych mające na celu zaspokojenie potrzeb turystycznych własnego społeczeństwa, racjonalne wykorzystanie zasobów pracy i kapitału (w tym środowiska przyrodniczego i kulturowego) w sferze gospodarki turystycznej, kształtowanie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.04.2011 Znaków /7 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hossa

  Charakterystyka

  hossa - utrzymujący się przez dłuższy czas wzrost kursów akcji na giełdzie Socha 1994, str. 57.

  Przeciwieństwem hossy jest bessa.

  Według badań rynku amerykańskiego przez P. Cartera hossa trwała tam zwykle od 18 do 24 miesięcy a bessa od 12 do 21 miesięcy. Zestawienie ze sobą hoss i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.04.2011 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie aktywności ekonomicznej ludności

  Definicja

  Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) – badanie sytuacji na rynku pracy mające na celu uzyskanie informacji o wielkości i strukturze zasobów siły roboczej. Badania te prowadzone są przez Główny Urząd Statystyczny od 1992 roku. Wyniki publikowane są co kwartał, a gospodarstwa...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.04.2011 Znaków /2 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka sentymentalna

  Charakterystyka

  Turystyka sentymentalna (etniczna) dotyczy głównie turystyki międzynarodowej. Obejmuje podróże o charakterze turystycznym, które ich uczestnicy podejmują w poszukiwaniu tożsamości, swoich korzeni, pochodzenia oraz wartości. Często jest utożsamiana z turystyką...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.04.2011 Znaków /4 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek międzybankowy

  Charakterystyka

  Rynek międzybankowy jest to jeden z segmentów rynku pieniężnego, na którym stronami transakcji są instytucje bankowe, a przedmiotem transakcji są depozyty międzybankowe w walucie krajowej i zagranicznej oraz krótkoterminowe instrumenty finansowe. Rynek ten jest uważany za najważniejszą...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.04.2011 Znaków /2 926

  praca w formacie txt

Do góry