Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Konkurencja niedoskonała

   

  W warunkach rzeczywistości ekonomicznej na rynku pracy panuje z reguły konkurencja niedoskonała. Jedną z zależności jakie powstają pomiędzy kupującymi a sprzedającymi pracę w warunkach konkurencji niedoskonałej jest monopson. Oznacza on sytuację,

  kiedy na rynku występuje jedyny kupujący dany...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /3 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Równowaga na rynku pracy

   

  Krótkookresowa równowaga na doskonale konkurencyjnym rynku pracy powstaje w punkcie przecięcia się krzywej podaży pracy i krzywej popytu pracy (poziom płacy jest na tyle wysoki,że pracownicy zaspokajają swoje potrzeby konsumpcyjne, a przedsiębiorstwa osiągają określony zysk, żaden z podmiotów nie jest...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /3 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaż pracy

   

  Celem decyzji konsumenta (podmiotu sprzedającego pracę) jest maksymalizacja zadowolenia z konsumpcji dóbr. Maksymalizując zadowolenie (użyteczność) konsument uwzględnia swoje preferencje (krzywe obojętności) oraz ekonomiczne ograniczenia wyboru (dany dochód konsumenta i ceny dóbr). Konsument (pracownik)...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /2 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Statystyka porównawcza podaży pracy

   

  W modelu gospodarki rynkowej uwzględniamy dwie grupy podmiotów gospodarczych: gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa. Powiązania i zależności między podmiotami powstają za pośrednictwem dwóch rynków- rynku dóbr oraz rynku czynników produkcji. Czynniki produkcji to przede wszystkim: praca, kapitał...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /1 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby walki z bezrobociem

   

  Specjaliści uważają, że warunkami niezbędnymi dla powstrzymania fali bezrobocia są:

  zwiększenie inwestycji i tempa wzrostu gospodarczego,

  zmniejszenie podatków i świadczeń socjalnych obciążających pracodawców oraz

  liberalizacja kodeksu pracy.

  Jednym ze sposobów walki z...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /5 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie ukryte

   

  Często rozumiane jako ,,bezrobocie wśród zatrudnionych'', jak również nie rejestrowanie się w urzędach pracy np. osób mieszkające na wsi, a faktycznie stanowiących ,,nadmiar rąk do pracy'' w gospodarstwach indywidualnych. Nie jest to bezrobocie ,,sensu stricto'', lecz nadmierne w stosunku do...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /1 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie długotrwałe

   

  Trwające znacznie dłużej niż 12 miesięcy, zwane chronicznym. Spowodowane jest podobnymi przyczynami co bezrobocie długookresowe. Przynosi w następstwie pauperyzację jednostki lub całej rodziny, często izolację społeczną, a także wpływa na zmiany psychiczne bezrobotnych. Przyczynia się do...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie długookresowe

   

  Rozróżniane ze względu na czas pozostawania bez pracy. Dotyczy osób pozostających bez pracy od 6 do 12miesięcy. W rezultacie może przekształcić się w bezrobocie długotrwałe. Bowiem czym dłuższa przerwa w pracy, tym mniejsze szanse na jej ponowne uzyskanie.

  Rosnące wymagania pracodawców, zmiany...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie strukturalne

   

  Jest rezultatem przekształceń w strukturze gospodarki . Bezrobocie strukturalne występuje wówczas, gdy brak równowagi na rynku pracy jest wynikiem niedopasowania struktury podaży pracy i struktury popytu na pracę ze względu na kwalifikacje, wykształcenie, zawód, miejsce zamieszkania. Spowodowane jest...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie frykcyjne

   

  Ten rodzaj bezrobocia związany jest naturalną płynnością siły roboczej, którą umożliwiają mechanizmy rynku pracy oraz pełna swoboda zmiany miejsca i pracy i wyboru stanowiska pracy.

  Łączy się z krótkookresową niezgodnością struktury podaży i popytu na rynku pracy.

  W dynamicznie rozwijającej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /1 577

  praca w formacie txt

Do góry