Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Płynność bezrobocia, podjęcia pracy

   

  W kwietniu 2002r. zarejestrowanych zostało 163,7 tys. bezrobotnych, natomiast wyłączono z ewidencji 220,1 tys. osób.

  „Napływ” do bezrobocia był o 1,8 tys. osób wyższy niż miesiąc temu. Wyższy był również „odpływ” – o 40,2 tys. osób.

  Z ogółu wyrejestrowanych z ewidencji urzędów pracy bezrobotnych...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /4 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki bezrobocia

   

  Rozpatrując skutki wywoływane bezrobociem należy podkreślić dla przeciwstawienia, że zatrudnienie umożliwia zaspokojenie nie tylko podstawowych potrzeb człowieka, ale daje także możliwości samo realizowania się.

  Brak pracy – źródła dochodów pieniężnych zmusza bezrobotnych do ilościowych i...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /10 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKUTKI BEZROBOCIA

   

  Bezrobocie jest jednym z najistotniejszych problemów gospodarki narodowej. W naszym kraju mamy do czynienia z masowym i długoterminowym takim zjawiskiem, które powoduje szereg skutków ekonomicznych, polityczno-społecznych i psychologicznych.

   

  Ekonomiczne:

  dotyczą osób bezrobotnych do tracą...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCZYNY I SKUTKI BEZROBOCIA

   

  Przyczyn powstawania masowego bezrobocia jest bardzo wiele, jednak największą stanowią przekształcenia polityczno – gospodarcze państwa na początku lat 90-tych XX wieku, a są to:

  przekształcenia organizacyjne przedsiębiorstw

  prywatyzacja

  likwidacja państwowych...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE BEZROBOCIA

   

  W gospodarce polskiej istnieje zjawisko masowego bezrobocia. Zgodnie z tą maksymą nauki ekonomiczne sklasyfikowały bezrobocie w zależności od kryterium:

  biorąc pod uwagę przyczyn powstawania bezrobocia możemy je podzielić na:

  bezrobocie normalne w skład którego...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /2 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE BEZROBOCIA

   

  Z najpowszechniej przyjmowanych definicji przyjmowanych w literaturze można wyróżnić następujące:

  jest to grupa osób pozostających bez pracy to znaczy nie wykorzystujących pracy najemnej, nie pracujących na własny rachunek;

  grupa osób zdolnych i gotowych do pracy na typowych warunkach...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gdzie szukać pracy?

   

  OGŁOSZENIA W MEDIACH

  Można korzystać z ogłoszeń zamieszczanych przez firmy poszukujące pracowników z całego kraju ukazujące się w prasie codziennej (np. Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita ), tygodnikach i magazynach branżowych, gazetach telewizyjnych i na antenach wybranych stacji radiowych...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gdzie szukać pracy?

   

  URZĘDY PRACY

  Tu do wyboru mamy rejonowe i wojewódzkie urzędy. Dostępne są one dla każdego bezrobotnego i zlokalizowane są w większych miastach i powiatach. Dla absolwentów rejestrujących się w takich urzędach organizowane są warsztaty prowadzone przez psychologów, które uczą jak pisać CV, list...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gdzie szukać pracy?

   

   

  DORADZTWA PERSONALNE

  Ich klientami są głównie firmy dla których poszukują  pracowników, a nie osoby prywatne. Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się początkowo z konsultantem w  siedzibie firmy doradczej i mają na celu dokonanie selekcji i wstępnej rekrutacji. Biura takie zajmują się rekrutacją na...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /1 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERWISY OGŁOSZENIOWE W INTERNECIE

   

  Udostępniają ogłoszenia pracodawców poszukujący pracowników z całego kraju (niektóre z zagranicy np. jobpilot.pl). Istnieją także   możliwości zamieszczenia ogłoszeń na własną rękę (w rubryce szukam pracy np. onet.pl). Jest to o tyle wygodne, że podczas poszukiwania pracy lub pracownika możemy...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /734

  praca w formacie txt

Do góry