Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Międzynarodowy podział pracy

  Charakterystyka

  Miedzynarodowy podział pracy(MPP)- jest szczególną, rozwiniętą formą społecznego podziału pracy. Stanowi historycznie ukształtowane formy powiązań gospodarczych między poszczególnymi krajami, określa ich miejsce w produkcji światowej, czyli decyduje o międzynarodowej specjalizacji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.04.2011 Znaków /2 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Vilfredo Pareto

  Wprowadzenie

  Vilfredo Federigo Damasio Pareto (1848-1923) - włoski socjolog i ekonomista, wybitny przedstawiciel szkoły lozańskiej, uczeń i kontynuator prac Leona Walrasa . W swych poglądach podkreślał intensywność powiązań ekonomii z socjologią i polityką gospodarczą. Uwzględniając wady...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.04.2011 Znaków /3 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deficyt budżetowy i źródła jego finansowania

   

  Jednym ze sposobów finansowania deficytu budżetowego jest pożyczanie pieniędzy od innych podmiotów gospod. , odbywa się to przede wszystkim na drodze sprzedaży rządowych pap. wartościowych, głównie w postaci obligacji. Oznacza to jednak, że rząd ogranicz środki finansowe pozostawiając do dyspozycji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /1 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola państwa w gospodarce

   

  Polityka czynnego oddziaływania Państwa na gospodarkę narodowa pojawiła się już w XVI-XVIIIw. Kształtujący się wówczas ustrój społ.-gospodarczy wymagał pomocy ze strony państwa poprzez protekcjonizm celny, system podatkowy, pożyczki państwowe, wojny domowe, wywłaszczanie chłopów, system...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /8 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja a bezrobocie

   

  Podstawowym celem polityki gospodarczej państwa powinno być pełne zatrudnienie a z drugiej strony stabilizacja cen. Doświadczenie gospodarcze pokazuje jednak iż jednocześnie cele te trudno osiągnąć. Cele te są bowiem względem siebie konkurencyjne. W literaturze pisze się wprost o tzw. wymienności...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /2 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje inflacji

   

  Pierwszym z kryteriów wyróżniania rodzajów inflacji jest tempo wzrostu cen z punktu widzenia tego kryterium wyróżniamy: a) inflacje pełzającą ma ona miejsce wówczas gdy ceny rosną stosunkowo wolno jest to inflacja jednocyfrowa poddaje się ona kontroli państwa i nie powoduje zakłóceń w społecznym...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /10 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie cyklu koniunkturalnego

   

  Teoria wahań cyklicznych musi dać odpowiedź na pytanie o przyczyny okresowych wahań w stopniu wykorzystania możliwości produkcyjnych, czyli rozbieżności pomiędzy potencjalnym a faktycznie wytwarzanym dochodem narodowym. Wykorzystanie podażowych możliwości gospodarki zależy od rozmiarów popytu. Zatem...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /8 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne ograniczenia wzrostu gospodarczego

   

  Czynniki ograniczające tempo wzrostu gospodarczego ujawniają się zwłaszcza w okresach radykalnych zmian programu gospodarczego, w czasie forsowania nadmiernej dynamiki rozwoju gospodarczego danego kraju lub gdy popełnione zostają radykalne błędy w zakresie polityki gospodarczej. Wśród podstawowych...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /2 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzenie dochodu narodowego w gospodarce rynkowej

   

  Tworzenie wartości dodanej i produkcji finalnej w gospodarce narodowej Gospodarka narodowa każdego kraju dzieli się na działy do których zaliczamy: przemysł, rolnictwo, budownictwo, transport, łączność, handel i inne usługi.

  Pewne działy np. przemysł dzielą się na gałęzie. W ich skład wchodzi...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /7 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustroje gospodarcze

   

  Aby zinterpretować kategorię ustrój gospodarczy należy wprowadzić pojęcie czynności gospodarczej oraz pojęcie prawa do posiadania. Czynnością gospodarczą jest działanie, którego bezpośrednim rezultatem staje się bądź zmiana sytuacji gospodarczej bądź zapobieżenie zajścia takich zmian. Prawo do...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011 Znaków /3 547

  praca w formacie txt

Do góry