Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Elastyczność a ceny biletów na imprezy o stałych kosztach

   

  Organizatorzy rozrywek :koncertów, widowisk sportowych, i temu podobnych przedsięwzięć zawsze stoją wobec konieczności wyznaczenia cen biletów na imprezę. Najczęściej koszty organizowania imprezy są niezależne od ilości sprzedanych miejsc. Aby zatem osiągnąć maksymalny zysk liczony jako różnica...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /2 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność cenowa popytu a podatki

   

  Zwróćmy uwagę na fakt ,że rząd nakładając podatek zwany akcyzą bierze pod uwagę elastycznością cenową popytu .Im elastyczność niższa , tym akcyza lepiej spełnia swoje zadanie dostarczenia dochodów państwu .Akcyza powoduje z reguły wzrost rynkowej ceny. Jak pokażemy dalej dochody ze sprzedaży...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /3 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szok naftowy

   

  Plastyczny obraz zależności zachodzących pomiędzy elastycznością popytu a zmianami wydatków nabywców i przychodów producentów w warunkach zmian poziomu cen rynkowych dostarcza przykład skokowych podwyżek ropy naftowej w latach 70 – tych. Podwyżka ta była efektem podjętej przez państwa należące do...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceny rynkowe a przychody producentów

   

  Popyt na niektóre produkty rolne jak np. kawa, mąka, mleko czy pochodzące z rolnictwa używki jak kawa herbata itp. jest nieelastyczny. Są to podstawowe produkty żywnościowe spożywane przez ludność, a nawyki ludzkie w tej dziedzinie zmieniają się bardzo wolno nawet wówczas, gdy zmianom ulegają ceny...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /1 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASTOSOWANIE ELASTYCZNOŚCI CENOWEJ W PRAKTYCE

   

  Znajomość elastyczności cenowej popytu i podaży jest bardzo przydatna ,gdyż pozwala m.in. zrozumieć

  a. dlaczego rynki niektórych dóbr charakteryzują się dużymi fluktuacjami wolumenu sprzedaży i kupna przy niewielkich wahaniach cen, a inne odwrotnie wykazują nawet przy dużych wahaniach cen...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MECHANIZM RYNKOWY

   

  MECHANIZM RYNKOWY - to forma organizacji gospodarki, w której konsumenci i producenci (przedsiębiorstwa) za pośrednictwem rynków współdziałają w procesie rozwiązywania trzech głównych problemów ekonomicznych, tj.

  co należy wytwarzać;

  jak wytwarzać (jak wykorzystać zasoby do produkcji tych...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTĘPOWANIE NABYWCÓW

   

  Zachowanie konsumenta jest częścią szerszej problematyki, dotyczącej zachowania człowieka w ogóle. W szerokim znaczeniu psycholodzy rozumieją zachowanie, jako każdą dającą się obserwować reakcję na bodźce z otoczenia lub ogół reakcji i ustosunkowań organizmów do otoczenia. Do jednych z...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /2 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowanie konsumenta na rynku

   

  Zachowanie konsumenta na rynku obejmuje: nabywanie, posiadanie oraz użytkowani środków zaspokajania potrzeb.

  Zasady postępowania konsumenta

  1. konsumenci wybierają te produkty i usługi które lepiej zaspokajają te potrzeby nawet gdy potrzeb tych sobie nie uświadamiają Chcąc działać skutecznie...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /2 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceny administrowane

   

  Obok cen wolnorynkowych, kształtowanych siłami popytu i podaży rynkowej, we współczesnej gospodarce funkcjonuje także system cen administrowanych i kontrolowanych.

  Pierwszym ich rodzajem są ceny monopolowe (kartelowe), ustalane przez producenta posiadającego wyłączność produkcji i sprzedaży...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZALETY RYNKU DOSKONALE KONKURENCYJNEGO

   

  Działanie mechanizmu rynkowego oparte jest na nieskrępowanym współoddziaływaniu wszystkich elementów rynku. Proces ten przybrał mazwano już dość dawno temu przez a. Smith`a mechanizmem „ niewidzialnej ręki rynku „

  Koncepcja niewidzialnej ręki A. Smitha porównuje proces rynkowy do niewidzialnej ręki...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011 Znaków /3 176

  praca w formacie txt

Do góry