Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  System bankowy

  Charkaterystyka

  System bankowy -  całość  instytucji bankowych wraz z  normami opisującymi ich wzajemne powiązania  oraz relacje z otoczeniem. By mógł za istnieć system bankowego  konieczny jest  taki rozwój banków i  rynków finansowych, który możliwe jest funkcjonowanie klarownych zasad...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.02.2012 Znaków /2 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System bankowy

  Charkaterystyka

  System bankowy -  całość  instytucji bankowych wraz z  normami opisującymi ich wzajemne powiązania  oraz relacje z otoczeniem. By mógł za istnieć system bankowego  konieczny jest  taki rozwój banków i  rynków finansowych, który możliwe jest funkcjonowanie klarownych zasad...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.02.2012 Znaków /2 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa społeczna

  Charakterystyka

  Umowa społeczna należy - obok "społeczeństwa obywatelskiego" czy zasady "pomocniczości", do pojęć filozofii politycznej i społecznej. Umowa społeczna dotyczy genezy państwa i społeczeństwa, jest dokumentem negocjowanym przez partnerów społecznych i rząd, zakłada, iż państwo...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.02.2012 Znaków /2 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa społeczna

  Charakterystyka

  Umowa społeczna należy - obok "społeczeństwa obywatelskiego" czy zasady "pomocniczości", do pojęć filozofii politycznej i społecznej. Umowa społeczna dotyczy genezy państwa i społeczeństwa, jest dokumentem negocjowanym przez partnerów społecznych i rząd, zakłada, iż państwo...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.02.2012 Znaków /2 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Token

  Charakterystyka

  Token- to urządzenie kryptograficzne, które zapewnia bezpieczeństwo transakcji wykonywanych za pośrednictwem sieci Internet. Urządzenie to generuje jednorazowe, unikalne kody potrzebne do identyfikacji klienta oraz autoryzacji jego dyspozycji. Token zapewnia silne uwierzytelnianie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.02.2012 Znaków /1 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczne budownictwo czynszowe

  Charakterystyka

  Społeczne mieszkania czynszowe mają swój początek Polsce w 1996r. Funkcjonują w formie Towarzystw Budownictwa Społecznego. Towarzystwa to samodzielne posiadające osobowość prawną podmioty gospodarcze które mogą działać w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.02.2012 Znaków /1 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteza płacy realnej

  Charakterystyka

  Hipoteza płacy realnej wysnuta została przez skrajnych keynsistów, głosi, że brak elastyczności płacy realnej prowadzi do nadwyżki podaży na rynku pracy. Ta grupa przymusowo bezrobotnych w każdej chwili może zostać zatrudniona w przypadku wzrostu popytu.

  Natomiast doskonała...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.02.2012 Znaków /1 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Controlling personalny w zarządzaniu jakością

  personalny może dostarczać istotnych informacji dla jakością|systemu zarządzania jakością na szczeblu strategicznym, jednak może zostać także wykorzystany jako narzędzie wspomagające kształtowanie całej projakościowej polityki personalnej w organizacji zarówno na etapie wdrożenia, jak i utrzymania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.02.2012 Znaków /8 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISO 27001

  Charakterystyka

  System zarządzania bezpieczeństwem informacji obejmuje swoim zakresem tworzenie polityki bezpieczeństwa na poziomie strategicznym, szacowanie ryzyka wystąpienia zagrożeń, określanie i wdrażanie zabezpieczeń służących wyeliminowaniu tych zagrożeń, a także monitorowanie systemu za...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.02.2012 Znaków /2 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania C. L. Merwina

  Charakterystyka

  Merwin przeanalizował w swojej pracy 938 przedsiębiorstw amerykańskich, z czego 538 przedsiębiorstw "bankrutów" i 401 "niebankrutów". Grupa przedsiębiorstw zwanych "bankrutami " obejmowała przedsiębiorstwa wykreślone z rejestru handlowego w latach 1926-1936.Wyniki swoich badań C.L Merwin...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.02.2012 Znaków /2 400

  praca w formacie txt

Do góry