Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Agencyjna teoria przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Agencyjna teoria przedsiębiorstwa inaczej teoria agencji jest szczególnie użyteczna dla

  wyjaśnienia złożonych stosunków między menedżerami a właścicielami. Nowym sposobem

  definiowania firmy jest określenie jej jako splotu kontraktów. Niestety kontrakt nie zawsze

  określa czyjejś...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.04.2011 Znaków /4 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pożyczka

  Charakterystyka

  Pożyczka jest umową konsensualną polegającą na zgodnym oświadczeniu woli stron, w tym dającego i biorącego pożyczkę. Umowa pożyczki jest umową nazwaną, której podstawową funkcją jest "uregulowanie zasad udzielania kredytu w stosunkach obrotu gospodarczego, tj zasad korzystania z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.04.2011 Znaków /4 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowa Inspekcja Handlowa

  Definicja

  Państwowa Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa, którego działanie reguluje USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

  Zadania kontrola legalności i rzetelności działania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.04.2011 Znaków /2 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów pełnych

  Charakterystyka

  W praktyce gospodarczej znaczenia nabrały dwa modele rachunku kosztów: rachunek kosztów pełnych oraz rachunek kosztów zmiennych. Oba modele mają na celu ustalenie przeciętnego kosztu wytworzenia produkcji.

  Rachunek kosztów pełnych, nazywany również absorpcyjnym rachunkiem kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.04.2011 Znaków /2 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro komplementarne

  Dwa dobra są komplementarne jeżeli wzrost (spadek) ceny na dane dobro wywołuje spadek (wzrost) popytu na drugie dobro. W tym wypadku zależność obydwu wielkości jest odwrotna.

  komplementarne1.gif

  gdzie:

  Edx(py) - współczynnik elastyczności popytu na dobro x względem ceny dobra...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.04.2011 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria portfela

  Charakterystyka

  Teoria portfelowa została sformułowana przez Harriego Markowitza w 1952 r. jako rozwinięcie teorii alokacji środków pieniężnych w warunkach niepewności, która zajmowała się wyborem najlepszej inwestycji w zależności od spodziewanego potem zysku i ryzyka.

  Analiza portfelowa metodą...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.04.2011 Znaków /2 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada maksymalizacji satysfakcji

   

  Jedna z podstawowych teorii, na której opiera się mikroekonomia stanowi, że konsumenci podejmują na rynku takie decyzje, które pozwalają im uzyskać maksymalną satysfakcję. Jest ona utożsamiona z użytecznością, czyli zadowoleniem, radością, przyjemnością, jakie uzyskuje pojedynczy człowiek w...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /5 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model czystej konkurencji

   

  Charakteryzuje się dużą liczbą niezależnych producentów, z których żaden indywidualnie nie ma wpływu na cenę, kształtującą się pod wpływem całkowitych wielkości popytu i podaży. Przedmiotem obrotu na takim rynku są produkty jednorodne (np. jabłek), a konkurencja ma charakter cenowy (dąży się...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monopol pełny

   

  W monopolu pełnym jeden producent wytwarza produkt, kształtuje cenę rynkową zapewniającą mu wysoki zysk na drodze ograniczania podaży. W monopolu nie istnieje niedostatek konkurencji i rynek jest zdominowany przez jedną firmę. Wejście na takowy rynek jest prawie niemożliwe.

   

  Na codzień rynek to...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /1 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oligopol

   

  Model ten charakteryzuje się tym że liczba producentów nie przekracza kilkunastu, produkty mają charakter jednorodny (np. surowce) lub różnorodny (np. samochody), a ceny dyktowane są przez największe z przedsiębiorstw tzw. przywódcę cenowego. W tym modelu konkurencja ma charakter nie cenowy i polega na...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Ella Dodano /16.04.2011 Znaków /600

  praca w formacie txt

Do góry