Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Prognozowanie

  Charakterystyka

  Prognozowanie - to racjonalne, naukowe, przewidywanie przyszłych zdarzeń, czyli wnioskowanie o zdarzeniach nieznanych na podstawie zdarzeń znanych. Można wyróżnić kilka rodzajów przewidywań:

  * zdroworozsądkowe

  * naukowe

  2. nieracjonalne

  O przewidywaniach racjonalnych mówimy, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.04.2011 Znaków /3 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Generalizacja historyczna

  Definicja

  Generalizacja historyczna - pewne swoiste uogólnienie historyczne, mające charakter statystyczny lub ogólny. Od praw nauki wyróżnia się tym, że podmiot twierdzenia posiada określone pewne ramy czasowo-przestrzenne. Zazwyczaj do określenia tych ram wykorzystywane są pojęcia historyczne lub...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.04.2011 Znaków /2 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cena

  Charakterystyka

  Cena (łac. pretium) to określona wartość, wyrażona w pieniądzu, przy której dwie strony transakcji (sprzedający i kupujący) są gotowi do wymiany towaru. Inne definicje ceny:

  Cena - wstępnie ustalona zapłata za określone dobro lub usługę, Cena - koszt, który musi być poniesiony w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.04.2011 Znaków /5 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko prawne

  Charakterystyka

  Ryzyko prawne obejmuje obszar życia społecznego uporządkowany przepisami prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, skarbowego, dewizowego, bankowego i handlowego.

  Normy te regulują stosunki wewnątrz kraju, natomiast międzynarodowe prawo prywatne i publiczne reguluje stosunki między osobami...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.04.2011 Znaków /3 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej

  Charakterystyka

  Twórcą eklektycznej teorii jest J. Dunning. Uważał on, że aby skłonić przedsiębiorstwo do zagranicznych inwestycji bezpośrednich muszą być spełnione trzy warunki:

  Ownership ( przewaga własnościowa) Location ( przewaga lokalizacyjna) Internalisation ( przewaga...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.04.2011 Znaków /2 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwolnienie grupowe

  Definicja

  Zwolnienie grupowe to zwolnienie dokonane przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników oraz z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia, a także na mocy porozumienia stron. Zwolnienie kwalifikuje się jako grupowe jeśli w ciągu 30 dni obejmuje co najmniej:

  10...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.04.2011 Znaków /2 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ucieczka od pieniądza

  Charakterystyka

  Ucieczka od pieniądza odznacza się gwałtownym obniżeniem rzeczywistego popytu na pieniądz, występującym wówczas gdy wysoka inflacja i wysoka realna stopa procentowa powodują zwiększenie kosztu utrzymania pieniądza. (Społeczno-ekonomiczny skutek inflacji.)

  Zakładając, że stopa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.04.2011 Znaków /1 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ucieczka od pieniądza

  Charakterystyka

  Ucieczka od pieniądza odznacza się gwałtownym obniżeniem rzeczywistego popytu na pieniądz, występującym wówczas gdy wysoka inflacja i wysoka realna stopa procentowa powodują zwiększenie kosztu utrzymania pieniądza. (Społeczno-ekonomiczny skutek inflacji.)

  Zakładając, że stopa...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.04.2011 Znaków /1 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedury i instrukcje

  jakości może zawierać procedury, jednak w większych organizacjach celowe jest publikowanie ich jako oddzielnych dokumentów. Procedury są opisem przebiegu procesów, w którym szczegółowo przedstawia się kolejne czynności oraz uprawnienia i odpowiedzialność wykonawców (Podręcznik... 2002, s.192 i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.04.2011 Znaków /4 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria kapitału intelektualnego

  Definicja

  Teoria kapitału intelektualnego - z punktu widzenia teorii najciekawszym i najcenniejszym wyróżnikiem najlepszych przedsiębiorstw staje się zdolność pozyskiwania kapitału intelektualnego. Głównym pomysłodawcą teorii jest G. Hamel.<br<br

  Charakterystyka Zgodnie z teorią...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.04.2011 Znaków /2 978

  praca w formacie txt

Do góry