Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Progresja podatkowa

  Charakterystyka

  Progresja podatkowa to stopniowe wzrastanie, postęp, stopniowe podwyższanie stopy podatkowej w stosunku do podstawy opodatkowania. Progresja podatkowa jest jednym z elementów konstrukcji podatku, a jej postać przesądza o fiskalnej wydajności opodatkowania. Progresja nie może być stosowana...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.04.2011 Znaków /2 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa hotelowa

  Charakterystyka

  Jest porozumieniem pomiędzy gościem hotelowym a przedsiębiorstwem hotelowym regulowanym przez art. 846 - 852 kodeksu cywilnego. Umowa ma charakter mieszany, gdyż łączy w sobie elementy najmu, przechowywania, a także umowy zlecenia czy umowy o dzieło. W ramach tej umowy powstają...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.04.2011 Znaków /2 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Finansowa teoria przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Założenia teorii finansowej przedsiębiorstwa:

  1.Elementami budowy tej strategii są aktywa i pasywa w gospodarce. Granice instytucjonalne i organizacyjne między przedsiębiorstwem, rynkiem i gospodarstwami domowymi kształtuje minimalizacja kosztów pozyskania kapitału. Przedsiębiorstwo jest...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.04.2011 Znaków /2 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transakcje wewnątrzwspólnotowe

  Charakterystyka

  Transakcje wewnątrzwspólnotowe - to transakcje kupna/sprzedaży pomiędzy podmiotami zarejestrowanymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Od 1 maja 2004r. Polscy podatnicy dokonujący dotychczas eksportu objęci zostali zasadami wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT), a...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.04.2011 Znaków /3 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Charakterystyka

  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)- został utworzony w 1975 roku w ramach działalności Europejska|Unii Europejskiej. Jego podstawowym zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji w rozwoju pomiędzy regionami Unii Europejskiej oraz wzrost konkurencyjności regionów, które z różnych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.04.2011 Znaków /1 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzedaż ratalna

  Sprzedaż ratalna

  Według kodeksu cywilnego sprzedażą na raty jest sprzedaż dokonana w zakresie działalności przedsiębiorstwa rzeczy ruchomej osobie fizycznej za cenę płatną w określonych ratach, jeżeli według umowy rzecz ma być kupującemu wydana przed całkowitym zapłaceniem ceny. Sprzedaż ta...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.04.2011 Znaków /3 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwestor

  Charakterystyka

  ''

  Osoba fizyczna lub prawna, która inwestuje wolne czasowo środki finansowe w przynoszące zyski przedsięwzięcia.

  Inwestor ponosi wyższe ryzyko w porównaniu do kredytobiorcy ze względu na to, że jednocześnie jest inwestorem i kredytobiorcą. Ryzyko inwestora składa się z ryzyka, które...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.04.2011 Znaków /4 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki

  Charakterystyka

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki został zatwierdzony przez Komisję Europejską we wrześniu 2007 roku. Jest on jednym z programów operacyjnych Narodowych Strategicznych Ram odniesienia 2007-2013, który to zaś wchodzi w skład Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Program jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.04.2011 Znaków /1 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko stopy procentowej

  Charakterystyka

  Ryzyko stóp procentowych wynika ze zmienności rynków finansowych i przejawia się w zmianach ceny pieniądza. Ryzyko to w odniesieniu do przedsiębiorstwa oznacza, że jest ono narażone na zmiany wartości aktywów, jak i zobowiązań na skutek zmian stóp procentowych. Takie zmiany mają wpływ...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.04.2011 Znaków /4 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikrofinanse

  Charakterystyka

  Mikrofinanse są instrumentami oferującymi podstawowe usługi finansowe, jak pożyczka, osobom o niskich dochodach, często narażonych na wykluczenie społeczne.

  Ideą mikrofinansowania jest zagwarantowanie podmiotowi charakteryzującemu się niskimi dochodami usług finansowych takich jak...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.04.2011 Znaków /3 229

  praca w formacie txt

Do góry