Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

  Charakterystyka

  Przedmiot ubezpieczenia

  następstwa nieszczęśliwych wypadków, następstwa obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące uszczerbek na zdrowiu lub...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /4 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mieszana elastyczność cenowa popytu

  Charakterystyka

  Mieszana elastyczność cenowa popytu (Mieszana elastyczność popytu) - mierzy reakcję popytu na jeden produkt, w sytuacji gdy zmienia się cena innego produktu. Jest to stosunek procentowej zmiany popytu dobra a do procentowej zmiany ceny dobra b.

  <center<mathE_{dx(py)}=\pm\frac{\Delta...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /1 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustawa o rachunkowości

  Charakterystyka

  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591) jest podstawowym aktem prawnym normującym zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /5 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro normalne

  Charakterystyka

  Dobro normalne (zwykłe) - to takie dobro, na które popyt wzrasta wraz ze wzrostem dochodu, charakteryzuje je więc dodatnia dochodowa popytu (D. Begg 2003, s.128). Przypadkiem przeciwnym jest niższego rzędu, na które zapotrzebowanie maleje wraz ze wzrostem dochodu.

  Do dóbr normalnych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /2 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Automatyczny stabilizator koniunktury

  Charakterystyka

  Automatyczne stabilizatory koniunktury są to narzędzia reagujące na zmiany koniunkturalne, nie wymagające podejmowania jakichkolwiek decyzji, dotyczących ich wykorzystania. Samoczynnie pobudzają lub hamują wysoką aktywność gospodarczą bez ingerencji państwa. Służą realizacji pasywnej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /2 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost ukierunkowany

  Charakterystyka

  Ukierunkowany wzrost gospodarczy oznacza przesunięcie krajowej granicy możliwości produkcyjnych na zewnątrz, w kierunku od początku układu współrzędnych. Wzrost może wynikać ze zwiększenia się krajowych zasobów lub z poprawy efektywności wykorzystania tych zasobów w procesie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /4 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowa gospodarka

  Definicja

  Nowa gospodarka to zespół nowych zjawisk, procesów i zależności ekonomicznych, finansowych oraz kulturowych, opierających się na nowych technologiach informacyjnych i automatyzacji (komputer, Internet, telefon komórkowy, WAP, itp.).

  Cechy

  Nowa gospodarka jest:

  informacyjna - bazuje na...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.04.2011 Znaków /1 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hyman Minsky

  Charakterystyka

  Hyman Minsky - Amerykański ekonomista nurtu post keynesowskiego, zwolennik interwencjonizmu państwowego, przeciwnik deregulacji rynków finansowych.

  Wskazał przyczyny załamań i niestabilności rynków finansowych:

  zewnętrzne finansowanie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych (kredyty...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.04.2011 Znaków /1 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hyman Minsky

  Charakterystyka

  Hyman Minsky - Amerykański ekonomista nurtu post keynesowskiego, zwolennik interwencjonizmu państwowego, przeciwnik deregulacji rynków finansowych.

  Wskazał przyczyny załamań i niestabilności rynków finansowych:

  zewnętrzne finansowanie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych (kredyty...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.04.2011 Znaków /1 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydatki inwestycyjne

  Charakterystyka

  Wydatki inwestycyjne to prywatne inwestycje brutto, czyli przede wszystkim wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw. Odgrywają one dwie role:

  stanowią znaczącą lecz mało stabilną część wydatków prywatnych, w wyniku czego zmiany w wydatkach wpływają na poziom globalnego popytu, a co za tym...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.04.2011 Znaków /5 285

  praca w formacie txt

Do góry