Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Elastyczność dochodowa popytu

  Charakterystyka

  Elastyczność dochodowa popytu - jest to stosunek względnej zmiany rozmiarów popytu na określone dobro (dobra) do względnej zmiany dochodu (D.Begg 2003, s. 127). Elastyczność dochodowa popytu mierzy zatem jego reakcję na zmiany dochodu przy założeniu, że cena danego dobra i ceny innych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.04.2011 Znaków /1 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Optymalna opłata celna

  Charakterystyka

  W warunkach wolnego handlu do gospodarki może zostać importowana dowolna liczba zgłaszanych przez popyt dóbr, nie wpływając poprzez to na poziom ceny światowej.

  Dzieje się tak w gospodarkach o niewielkich potencjałach. W sytuacjach w których import stanowi znaczny odsetek światowych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.04.2011 Znaków /2 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulacja cen w monopolu

  Charakterystyka

  Sytuacja w gospodarce, w której występuje monopol charakteryzuje się tym, iż określony produkt lub usługę w danym kraju lub na danym obszarze zapewnia jedna firma (np. lokalna elektrownia lub gazownia). Znamienną cechą zarządzania cenami w sytuacji monopolu jest to, iż wyznaczając ceny...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.04.2011 Znaków /3 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksport pośredni

  Charakterystyka

  Większość przedsiębiorstw rozpoczynających eksport wybiera rynek, który najbardziej przypomina ich rynek macierzysty. Podobieństwo sprzyja bowiem utrzymaniu tych samych produktów i innych elementów marketingowej kompozycji. Sąsiednie rynki są też bliższe kulturowo. Eksport do sąsiadów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.04.2011 Znaków /3 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyka w sprawozdawczości finansowej

  Charakterystyka

  Etyka w sprawozdawczości finansowej - słowo etyka odnosi się do zasad postępowania przedkładających służbę wyższemu dobru ponad dbałość o własny interes. Stosowanie takich zasad niewątpliwie wymaga pewnych poświęceń. Istnieją dwa zasadnicze powody, dla których księgowi powinni...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /3 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Termin zapadalności

  Charakterystyka

  Termin zapadalności w ekonomii oznacza dzień w którym dłużnik powinien uregulować swoje zobowiązanie wobec wierzyciela. Termin ten jest określony w umowie zawartej pomiędzy stronami.

  Ze względu na długość terminu zapadalności zobowiązania dzielimy na:

  krótko okresowe -...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro publiczne

  Charakterystyka

  Istnieją takie kategorie potrzeb, które mogą być zaspokajane tylko przez specyficzne dobra, nie poddające regułom rynkowym. Takie dobra nazywane są dobrami publicznymi.

  Według P. A. Samuelsona są to dobra o następujących cechach:

  pełnią użyteczności|funkcję użyteczności dla...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /1 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko cenowe

  Definicja

  Ryzyko cenowe, w wąskim tego słowa znaczeniu oznacza ryzyko związane z niekorzystnymi zmianami cen materiałów i surowców do produkcji zużywanych przez poszczególne przedsiębiorstwa lub też wyrobów i usług przez nie sprzedawanych. Niekorzystne zmiany tych cen (wzrost cen produktów i usług...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /3 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wadium

  Charakterystyka

  Wadium - kwota składana do rąk osoby rozpisującej przetarg lub wpłacana do depozytu sądowego jako gwarancja, że oferent nie zmieni, ani nie wycofa złożonej oferty. [1]

  Uregulowania dotyczące wadium znajdują się w Kodeksie Cywilnym (art. 70) oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /3 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie na życie

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie na życie - jest to ubezpieczenie, którego celem jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego przez zagwarantowanie ubezpieczonym świadczeń w postaci sum ubezpieczenia ustalonych na wypadek śmierci, dożycia określonego wieku lub nastapienia nieszczęśliwego wypadku. Źródłem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /2 139

  praca w formacie txt

Do góry