Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Parytet siły nabywczej

  Charakterystyka

  Za pomocą parytetu siły nabywczej (PPP - purchasing power parity) przelicza się waluty w taki sposób, aby ustalić ich rzeczywistą siłę nabywczą. parytet siły nabywczej różni się od walutowy|kursu walutowego - może być od niego wyższy lub niższy.

  Głównymi przyczynami...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011 Znaków /2 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parytet siły nabywczej

  Charakterystyka

  Za pomocą parytetu siły nabywczej (PPP - purchasing power parity) przelicza się waluty w taki sposób, aby ustalić ich rzeczywistą siłę nabywczą. parytet siły nabywczej różni się od walutowy|kursu walutowego - może być od niego wyższy lub niższy.

  Głównymi przyczynami...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011 Znaków /2 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo poboru

  Charakterystyka

  ''

  Prawo poboru akcji nowej emisji polega na tym, że dotychczasowi akcjonariusze spółki mają zagwarantowane z mocy ustawy (art. 433 par. 1 KSH) pierwszeństwo w obejmowaniu akcji emitowanych przez spółkę w związku z podwyższeniem jej kapitału zakładowego, proporcjonalnie do liczby...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011 Znaków /2 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gwarancje ubezpieczeniowe

  Gwarancje ubezpieczeniowe

  Gospodarka rynkowa charakteryzuje się swobodą zawierania więzi gospodarczych. Jednym ze sposobów zapewnienia bezpieczeństwa obrotu jest złożenie zabezpieczenia majątkowego przez strony współpracy gospodarczej. W tym wypadku jedna strona umowy zobowiązuje się że w określonych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011 Znaków /3 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Private Equity

  Charakterystyka

  Private Equity jest średnio lub długoterminowym finansowaniem firm prywatnych, które nie są jeszcze notowane na giełdzie.

  Środki Private Equity mogą być wykorzystywane do założenia firmy, rozszerzenia jej działalności, wykupu części lub całości istniejącego przedsiębiorstwa we...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.05.2011 Znaków /2 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja

  Charakterystyka

  To ogół działań zmierzających do dostarczenia dóbr i usług na rynek, czyli do zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa. Działania te rozumie się bardzo szeroko, od wydobycia (pozyskania) niezbędnych materiałów, aż po sprzedaż dobra finalnego.

  Zgodnie z podstawową teorią...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.05.2011 Znaków /1 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płatności transferowe

  Charakterystyka

  Płatności transferowe są to wydatki państwa, w zamian za które nie wymaga ono dostarczenia żadnych zasobów, dóbr ani świadczenia usług. Trafiają one do gospodarstw domowych, które mogą dzięki nim wydać więcej na konsumpcję lub oszczędności. Płatności transferowe częściowo...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.05.2011 Znaków /2 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategoryzacja hoteli

  Charakterystyka

  Podstawą wyznaczania standardów jakości w branży hotelarskiej jest kategoryzacja. W Polsce kategoryzacja obiektów hotelowych została wprowadzona ustawą o usługach turystycznych z 29 sierpnia z 1997r. W ustawie zdefiniowano 8 rodzajów obiektów hotelarskich: hotele, motele, pensjonaty...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.05.2011 Znaków /5 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sąd polubowny

  Charakterystyka

  Sąd polubowny jest to instytucja niepaństwowa powołana do rozstrzygania spraw cywilnych, w tym gospodarczych. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego stwarzają możliwości orzekania przez sąd polubowny w sprawach majątkowych.

  Wyrok sadu ma moc prawną równą wyrokowi sądu państwowego i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.05.2011 Znaków /1 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadectwo pracy

  Charakterystyka

  Świadectwo pracy to dokument wydawany pracownikowi przez pracodawcę w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Zawiera on podstawowe informacje dotyczące stosunku, pracy który ustał. Jest to dokument wydawany obowiązkowo. Nie może on zawierać elementów oceniających...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.05.2011 Znaków /6 042

  praca w formacie txt

Do góry