Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Absencja pracownicza

  Absencja pracownicza to nieobecność w pracy (usprawiedliwiona bądź nieusprawiedliwiona), zmniejsza ona ilość rzeczywistego czasu pracy i z tego powodu jest zjawiskiem niekorzystnym dla pracodawcy. Potencjalna długość absencji jest unormowana przez przepisy prawne - głównie Pracy - regulujące zasady oraz...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /3 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Libertarianizm

  Charakterystyka

  Libertarianizm (ang. Libertarianism) zwany także Libertaryzmem - ultraliberalna ideologia społeczno-polityczna, której podstawową wartością jest wolność jednostki oraz nieograniczona swoboda dysponowania własną osobą i własnością, pod warunkiem jednak, że nie ogranicza to swobód...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /3 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skarb Państwa

  Charakterystyka

  Skarb Państwa jest to instytucja reprezentująca państwo jako właściciela majątku państwowego w stosunkach cywilno prawnych. Pojęcie Skarbu Państwa jest zróżnicowane w poszczególnych krajach pod względem pozycji prawnej, organizacyjnej i kompetencyjnej. Skarb Państwa może funkcjonować...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /3 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik

  Charakterystyka

  Wskaźnik ( indicator) to wybrana obserwacja, którą traktujemy jako odzwierciedlenie zmiennej, którą chcemy badać.

  Wskaźnikami mogą być zjawiska, stany rzeczy, zdarzenia, zachowania, fakty, procesy, które jest łatwo zaobserwować i których samo istnienie, pojawienie się lub...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /2 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik

  Charakterystyka

  Wskaźnik ( indicator) to wybrana obserwacja, którą traktujemy jako odzwierciedlenie zmiennej, którą chcemy badać.

  Wskaźnikami mogą być zjawiska, stany rzeczy, zdarzenia, zachowania, fakty, procesy, które jest łatwo zaobserwować i których samo istnienie, pojawienie się lub...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /2 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryterium minimaksowe

  Ogólnie

  Kryterium minimaksowe (Savage'a) to kryterium podejmowania decyzji zaprezentowane w 1954r przez Leonarda Savage'a. Kryterium to minimalizuje oczekiwaną przez decydenta stratę, związaną z podjęciem decyzji gorszej niż optymalna, dla pewnego stanu natury. W procesie decyzyjnym wybiera się więc...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /2 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa o roboty budowlane

  Charakterystyka

  Przez „umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /3 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAF

  Charakterystyka ogólna

  DAF - Delivered at Frontier (Dostarczone na granicę ... oznaczone miejsce). Jest to formuła incoterm z grupy D. Oznacza, że sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru do granicy kraju kupującego.

  Moment dostarczenia

  Dostarczenie towaru do uzgodnionego miejsca przy granicy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.05.2011 Znaków /1 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał rzeczowy

  Kapitał rzeczowy

  Kapitał rzeczowy (fizyczny) - są to maszyny, wyposażenie i budynki wykorzystywane w produkcji (Begg 1999, s.176). Inaczej mówiąc kapitał rzeczowy to zasób już wytworzonych dóbr, które przyczyniają się do powstawania nowych dóbr i usług.

  Rodzaje

  Zakres kapitału rzeczowego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.05.2011 Znaków /1 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki podejmowania decyzji

  Charakterystyka

  Menedżer, stojąc przed wyborem-decyzją, którą musi podjąć, musi brać pod uwagę zarówno rodzaje decyzji jak i warunki, jakie zajść mogą w jego otoczeniu. Gwałtowność i nieprzewidywalność życia gospodarczego wykształciła trzy różne stany, w jakich znaleźć się może...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011 Znaków /3 110

  praca w formacie txt

Do góry