Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Hedging finansowy

  Charakterystyka

  Hedging polega na zamknięciu otwartej pozycji walutowej poprzez zajęcie innej pozycji, przeciwstawnej do pozycji zabezpieczanej. Robi się to w celu wyeliminowania skutków zmian wartości obydwu pozycji e efekcie zmian kursowych.

  Hedging finansowy to zmykanie pozycji otwartej przez zajęcie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.05.2011 Znaków /1 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISO 17025

  Definicja

  Norma ISO/IEC 17025 została opublikowana przez ISO w grudniu 1999 r., jako wynik współpracy pomiędzy ISO i Międzynarodową Komisją Elektrotechniczną. Zastępuje on wytyczne ISO 25 i EN 45001. Ideą standardu ISO 17025 jest stworzenie dla laboratoriów wytycznych dotyczących zarówno zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /3 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawa opodatkowania

  Wprowadzenie

  Podstawą opodatkowania nazywamy tą wielkość, która jest podstawą do obliczania wymiaru podatku zgodnie z określoną formułą obliczenia podatku. Może być ona wyrażona w pieniądzu bądź w innej jednostce miary np. m², cm³, litrach, sztukach, kwintalach, hektarach. A zatem potocznie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /7 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzadkość

  Charakterystyka

  Rzadkość dóbr jest to sytuacja, w której zapotrzebowanie przy cenie wynoszącej zero przekracza wielkość oferowaną danego zasobu, lub inaczej występuje ograniczoność zasobów względem potrzeb.

  Zazwyczaj mówimy o rzadkich dobrach lub czynnikach produkcji.

  Rzadkość dóbr stanowi...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie podatkowe

  Charakterystyka

  Realizacji podatków oraz prawne konsekwencje ich występowania powodują określone skutki ekonomiczne takie jak: zmniejszenie majątku przedsiębiorcy, a ich niespełnienie wiąże się z przymusową egzekucją. Podatki traktowane są przez przedsiębiorcę jako parametry ekonomiczne, elementy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /2 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowa Umowa Kapitałowa

  Charakterystyka

  Nowa Umowa Kapitałowa (Basel II) to zrewidowana wersja powstałej w 1988r. Umowy Kapitałowej, dotyczącej struktury oceny adekwatności kapitałowej instytucji finansowych (Basel I) opracowana przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. Intencją NUK jest wzmocnienie bezpieczeństwa i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /3 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komisja oceny projektów

  Charakterystyka

  Komisja oceny projektów jest to powoływana przez instytucję wdrażającą dany projekt komórka, której zadaniem jest merytoryczna ocena o dofinansowanie|wniosku o dofinansowanie ze strukturalne|środków wspólnotowych lub krajowych.

  Dzięki ocenom komisji powstaje lista rankingowa projektów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa akcjonariuszy

  Charakterystyka

  Prawa akcjonariusza akcyjna|spółki akcyjnej można podzielić na dwie zasadnicze kategorie:

  prawa majątkowe wynikające z akcji prawa korporacyjne akcjonariusza Prawa majątkowe wynikające z akcji Prawo do dywidendy, które określa się jako prawo do udziału w zysku spółki. Ma ono...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.05.2011 Znaków /2 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa IS

  Charakterystyka

  Krzywa IS - jest krzywą równowagi na rynku towarowym tzn. zawiera takie kombinacje dochodu i procentowa|stopy procentowej, przy których rynek dóbr i usług jest zrównoważony.

  Każda kombinacja musi spełniać warunek równowagi zagregowanego popytu z produkcją. Równowaga na rynku dóbr i...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.05.2011 Znaków /2 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oszustwo

  Definicja

  Są to wszystkie różnorodne sposoby, jakie człowiek jest w stanie wymyśleć, w celu uzyskania indywidualnych korzyści od drugiego poprzez fałszywe sugestie lub ukrycie prawdy. Należą do nich wszystkie niespodzianki, triki, przebiegłe działania i fałszerstwa oraz każde nieuczciwe...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.05.2011 Znaków /2 996

  praca w formacie txt

Do góry