Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Bessa

  Charakterystyka

  bessa - utrzymujący się przez dłuższy czas spadek kursów akcji na giełdzie Socha 1994, str. 57.

  Przeciwieństwem bessy jest hossa.

  Według badań rynku amerykańskiego przez P. Cartera hossa trwała tam zwykle od 18 do 24 miesięcy a bessa od 12 do 21 miesięcy. Zestawienie ze sobą hoss i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrót

  Charakterystyka

  Obrót są to wpływy brutto lub należności brutto ze sprzedaży towarów czy usług dostarczonych przez dany gospodarczy.

  Skalę działalności przedsiębiorstwa ustala się na podstawie zysków lub strat. Mówiąc bardziej ogólnie to globalny przychód ze sprzedaży dóbr i usług...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /1 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja endogeniczna

  Charakterystyka

  Inflacja typu endogenicznego występuje w gospodarce, w której wykształcił się podział społeczeństwa na grupy społeczne, czy klasy. Grupy te są zorganizowane w silne związki zawodowe, organizacje konsumpcyjne czy organizacje pracowników. Zmiana wynagrodzenia jednej z tych grup budzi...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.05.2011 Znaków /1 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa spedycji

  Charakterystyka

  Umowa spedycji jest regulowana przez art. 794-804 cywilny|kodeksu cywilnego.

  Umowa spedycji wynika z rozwoju handlu, a zwłaszcza z transportem towarów.

  Strona zainteresowana przewozem może korzystać z innych usług z uwzględnieniem najlepszego sposobu przeniesienia ładunku, zawarcia umowa z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.05.2011 Znaków /2 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo własności

  Charakterystyka

  Prawa własności do określonych aktywów umożliwiają rozporządzanie (w obrębie istniejących ograniczeń) tymi aktywami, w tym także dają prawo do otrzymania rekompensaty za szkody, które były skutkiem występowania efektów zewnętrznych.

  Zadania

  Prawa własności mają bardzo duże...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.05.2011 Znaków /4 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo własności

  Charakterystyka

  Prawa własności do określonych aktywów umożliwiają rozporządzanie (w obrębie istniejących ograniczeń) tymi aktywami, w tym także dają prawo do otrzymania rekompensaty za szkody, które były skutkiem występowania efektów zewnętrznych.

  Zadania

  Prawa własności mają bardzo duże...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.05.2011 Znaków /4 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odprawa pracownicza

  Charakterystyka

  Odprawa pracownicza – świadczenie pieniężne przysługujące pracownikowi w przypadku zwolnienia z pracy z przyczyn zaistniałych po stronie pracodawcy. Bez względu na to czy pracodawca jest instytucją publiczną czy prywatną pracownikowi należy się odprawa pieniężna. Nie istotna jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.05.2011 Znaków /2 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przychody finansowe

  Charakterystyka

  Przychody i koszty finansowe są związane z działalnością finansowa w przedsiębiorstwie.

  Działalność finansowa polega m.in. na: sprzedaży/kupnie papierów wartościowych, udziałów i akcji; na zaciąganiu kredytów i pożyczek w przedsiębiorstwie.

  Działalność ta powoduje powstanie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.05.2011 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównanie między ISO 9001:1994 a ISO 9001:2000

  <p<bRelacje między

  ISO 9001:1994 a ISO 9001:2008</b</p

  W roku 2008 pojawiła się nowelizacja normy IS0 9001:2008. Wnosi ona jednak tylko kosmetyczne zmiany.

  <div align="center" <table width"500" border"1"

  <tr

  <td width"50%" valign"top" align"center"<b<font size"2"...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.05.2011 Znaków /11 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXW

  Charakterystyka

  EXW - Ex Works (z zakładu...oznaczone miejsce) to incoterms należący, jako jedyny do grupy E, która nakłada na sprzedającego obowiązek udostępnienia kupującemu towaru na swoim terenie.

  O ile formuła DDP stanowi maksimum zobowiązań sprzedającego, o tyle EXW nakłada na niego minimalne...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.05.2011 Znaków /1 299

  praca w formacie txt

Do góry