Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Turystyka morska

  Charakterystyka

  Turystyka morska to trwałe zjawisko społeczno-ekonomiczne, które obejmuje:

  podróże oraz wypoczynek turystów krajowych i zagranicznych statkami, promami i jachtami, przewozy turystyczne żeglugi przybrzeżnej, rejsy żeglarskie morskie i przybrzeżne turystów krajowych.

  Turystyka morska...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /3 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria wróbla w garści

  Charakterystyka

  Teoria "wróbla w garści" jest jedną z wiodących teorii dotyczących dywidend|polityki dywidend. Została stworzona przez M.J. Gordona i J. Lintnera. Według tej teorii obniżenie wypłacanej akcjonariuszom dywidendy prowadzi do wzrostu kosztu kaszpitału akcyjnego spółki. Spowodowane jest to...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /2 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wynik finansowy

  Charakterystyka

  Wynik finansowy (w piśmiennictwie z zakresu rachunkowości używa się pojęć zamiennych: wynik księgowy, wynik działalności) - ogólnie można go zdefiniować jako porównanie dwóch strumieni zasobów wyrażonych w jednostkach pieniężnych: wpływających do firmy, które są zużywane w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /4 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyzysk

  Charakterystyka

  Sytuacja potocznie zwana wyzyskiem uregulowana została w Księdze trzeciej - Zobowiązania, Tytule III - Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych a konkretnie w art. 388 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ("K.c.").

  Zgodnie z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /2 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka Oparta na Wiedzy

  Charakterystyka

  Gospodarka Oparta na Wiedzy- ang. Knowledge - based economy, koncepcja ta wyrosła w latach 90 XX w., jest to Gospodarka, w której wiedza jest tworzona, przyswajana, przekazywana i wykorzystywana bardziej efektywnie przez przedsiębiorstwa, organizacje, osoby fizyczne i społeczności, sprzyjając...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /2 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych

  Charakterystyka

  Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (The Nomenclature of Territorial Units for Statistic - NUTS) to jednolity system podziału terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, opracowany przez Eurostat we współpracy z odpowiednimi departamentami Komisji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /2 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja importowana

  Charakterystyka

  Inflacja importowana to rodzaj inflacji mający źródło poza granicami kraju. Przyczyną jest spadek wartości pieniądza spowodowany wzrostem kosztów produkcji i spadkiem podaży. Polega na przenoszeniu się wzrostu cen z jednego kraju do następnych.

  Mechanizm działania

  Inflacja...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /1 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Controlling menedżerski

  Charakterystyka

  Controlling jest stosunkowo nowym sposobem przeprowadzania oceny funkcjonowania poszczególnych segmentów przedsiębiorstwa. Do realizacji takiego przedsięwzięcia organizuje się specjalne komórki, które zazwyczaj nie mają narzuconego jednego obszaru działania ani stałego składu osobowego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /2 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prywatyzacja

  Charakterystyka

  Prywatyzacja jest to proces polegający na transformacji majątku państwowego we własność niepaństwowych prawna|podmiotów prawnych lub fizyczna|fizycznych poprzez:

  udostępnienie osobom trzecim akcji/udziałów w spółkach z wyłącznym udziałem Państwa|Skarbu Państwa, powstałych z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /1 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UOKIK

  Charakterystyka

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) jest organem administracji rządowej ustawowo odpowiedzialnym za realizację zadań z zakresu ochrony konsumentów. Jego działalność można podzielić na prace o charakterze legislacyjnym, informacyjno - edukacyjnym oraz kontrolnym.

  UOKiK...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /1 334

  praca w formacie txt

Do góry