Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Innowacja

  Charakterystyka

  Pojęcie innowacji pochodzi z języka łacińskiego; innovare czyli "tworzenie czegoś nowego". Stąd najczęstsza definicja innowacji podkreśla, iż "innowacja jest procesem polegającym na przekształceniu istniejących możliwości w nowe idee i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania"...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.05.2011 Znaków /5 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agregat M0

  Charakterystyka

  Agregat M0 (baza monetarna) jest to jeden z pieniądza|agregatów pieniężnych, zwany inaczej "pieniądzem wielkiej mocy", najwęższa definicja pieniądza. Określa, ile pieniędzy może być natychmiast użytych do transakcji gotówkowych.

  Elementy agregatu wartość krążącego w gospodarce...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.05.2011 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akcelerator

  Charakterystyka

  Akcelerator - zasada przyspieszania w okresie wahań koniunkturalnych,spowodowanych niestabilnoscią inwestycji.

  Wielkość inwestycji zależy od tempa wzrosty dochodu narodowego i w rezultacie podlega znacznym wahaniom.

  Geneza

  W czasie recesji inwestycje w nowe fabryki i urzadzenia znikają .Nie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.05.2011 Znaków /3 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Programy lojalnościowe

  Charakterystyka

  Programy lojalnościowe mają na celu przywiązanie potencjalnego klienta do produktów(usług) danej firmy. W praktyce wiele uwagi należy poświecić budowaniu trwałych relacji między sprzedającym a nabywcom. Taka ściśle powiązana partnerska relacja, będzie w dużym stopniu decydować nie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.05.2011 Znaków /3 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko kursowe

  Charakterystyka

  Ryzyko kursowe, nazywane również walutowym, jest specyficznym rodzajem ryzyka, które polega na tym, że w następstwie niekorzystnych zmian kursów walutowych może nastąpić zmniejszenie należności lub wzrost zobowiązań w transakcjach zagranicznych w przeliczeniu na walutę krajową. Na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.05.2011 Znaków /6 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl Kondratiewa

  Charakterystyka

  Określenie Cykl Kondratiewa stosuje się mówiąc w ekonomii o długich cyklach rozwoju gospodarczego lub inaczej cyklach koniunkturalnych. Termin ten został stworzony przez Josepha Schumpetera od nazwiska jego odkrywcy Nikołaja Kondratiewa. Świat przyrody opiera się na zasadzie cykliczności...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.05.2011 Znaków /2 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schronisko

  Charakterystyka

  Obiekt położony poza obszarem zabudowanym przy szlakach turystycznych. Budynek zapewniający miejsce odpoczynku, schronienie przed złymi warunkami atmosferycznymi, będący często punktem zaopatrzenia w podstawowe artykuły spożywcze. W przypadku większego obiektu możliwa również baza...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.05.2011 Znaków /1 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siła nabywcza

  Siła nabywcza to skłonność konsumentów do zakupu dóbr i usług opierająca się o posiadane przez nich zasoby pieniężne i skłonności do zakupu na kredyt. Zagregowana siła nabywcza na rynku czy gospodarce narodowej, przedstawia całkowity dyspozycyjny dochód po opłaceniu podatków, a zatem mówi o...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.05.2011 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makrootoczenie

  Na makrootoczenie składają się:

  System gospodarczy Otoczenie polityczno-prawne Rozwój techniczny Otoczenie kulturowe Środowisko naturalne i regulacje ekologiczne Uwarunkowania społeczne

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.05.2011 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteka

  Charakterystyka

  Hipoteka - jest ograniczonym prawem rzeczowym obciążającym nieruchomość w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności. Na mocy hipoteki wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, kto jest właścicielem w czasie realizacji uprawnienia, z pierwszeństwem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.05.2011 Znaków /3 428

  praca w formacie txt

Do góry