Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Walne zgromadzenie wspólników

  Charakterystyka

  Walne zgromadzenie wspólników (ang. general meeting of shareholders) jest najwyższym - uchwałodawczym organem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, decydującym o najważniejszych sprawach spółki. Z reguły organ ten dokonuje także wyboru członków pozostałych organów spółki z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.05.2011 Znaków /3 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia budżetowe

  Charakterystyka

  Ograniczenie budżetowe - dochód konsumenta i ceny poszczególnych dóbr, traktowane łącznie, wyznaczają ograniczenie budżetowe danego konsumenta. Ograniczenie budżetowe opisuje różne koszyki (kombinacje ilościowe) dóbr dostępne dla konsumenta.

  Czynniki wpływające na ograniczenia...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.05.2011 Znaków /1 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Restrukturyzacja

  Przegląd definicji

  "Restrukturyzacja to radykalna zmiana w co najmniej jednym spośród trzech wymiarów organizacji, tzn. zakresie działania, strukturze kapitałowej lub organizacji wewnętrznej firmy. Celem tej zmiany jest przywrócenie przedsiębiorstwu równowagi wewnętrznej i (lub) równowagi z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.05.2011 Znaków /7 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

  Charakterystyka

  Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy ( ROR )- nazywany jest popularnie kontem osobistym, zakładanym dla osób fizycznych. Wykorzystujemy go do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, gromadzenia oszczędności a także do zaciągania kredytów w ramach przyznanego nam limitu.

  Zasady...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.05.2011 Znaków /2 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnicowanie jakości

  Charakterystyka

  Różnicowanie jakości (versioning, quality discrimination) jest świadomym tworzeniem różnych odmian jakościowych tego samego produktu, w celu umożliwienia różnicowania cen (Begg; Fisher; Dornbush 2007, s.441). Ten rodzaj różnicowania produktu jest rodzajem różnicowania pionowego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.05.2011 Znaków /2 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena ryzyka na stanowiskach pracy

  Charakterystyka

  Konieczność analizy ryzyka na stanowiskach pracy wynika z postanowień Kodeksu Pracy i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej o ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Celem oceny ryzyka na stanowisku pracy jest uświadomienie pracodawcom i pracownikom zagrożeń...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.05.2011 Znaków /1 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka refinansowa

  Charakterystyka

  Polityka refinansowa jest to narzędzie pieniężna|polityki pieniężnej, polegające na udzielaniu kredytów przez centralny (emisyjny) innym bankom, które w ten sposób mogą upłynnić swoje aktywa.

  Do podstawowych form refinansowania banków zalicza się:

  politykę redyskontową...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.05.2011 Znaków /2 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość usług turystycznych

  Charakterystyka

  Obsługa klienta obejmuje wykonanie zamówień, komunikowanie się z klientem przed w trakcie i po sprzedaży, fakturowanie i usuwanie usterek. Spełnienie oczekiwań klienta, powinno być jednym z głównych celów firmy usługowej. Niezwykle istotną rolą w osiąganiu celów jakościowych w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.05.2011 Znaków /3 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agregaty pieniądza

  Charakterystyka

  Agregaty pieniądza są miarą podaży pieniądza w walucie krajowej. W zależności od tego jakie aktywa uznamy za pieniądz mówimy o różnych agregatach pieniężnych. Istnieje kilka powszechnie przyjętych kategorii pieniądza, oznaczamy je literą M od angielskiego słowa money.

  Agregaty są...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.05.2011 Znaków /2 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anglosaski model nadzoru korporacyjnego

  Charakterystyka

  Anglosaski model nadzoru korporacyjnego (zewnętrzny, anglo-amerykański) - system nadzoru i kontroli nad korporacją, funkcjonujący w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii.

  Główne założenia

  Główną cechą tego modelu jest oparcie się na rynku kapitałowym, jako...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.05.2011 Znaków /2 481

  praca w formacie txt

Do góry