Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Gospodarka turystyczna

  Definicja

  Jedną z najlepiej rozwijających się dziedzin gospodarki narodowej, zapewniającej jej rozmaite korzyści jest turystyka. Wszelkie środki i urządzenia obsługujące ruch turystyczny, czynniki, które ułatwiają zrealizowanie potrzeb turystów określamy mianem gospodarki turystycznej. Można...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.05.2011 Znaków /4 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Milton Friedman

  Milton Friedman

  Wybitny ekonomista i myśliciel amerykański, jeden z twórców monetaryzmu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, orędownik wolności. Współzałożona przez Friedmana Chicago School wydała nie mniej niż ośmiu noblistów. Współpracował z prezydentami Richardem Nixonem i Ronaldem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /4 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partnerstwo publiczno-prywatne

  Charakterystyka

  Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) jest definiowane jako zróżnicowane formy długoterminowej współpracy firm z sektora prywatnego z jednostkami sektora publicznego w celu realizacji zadania inwestycyjnego lub dostarczenia dóbr lub usług odbiorcom, które do tej pory były dostarczane przez...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /3 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komisja Rewizyjna

  Charakterystyka

  Komisja rewizyjna jest periodycznym organem kontrolnym charakterystycznym dla ustroju spółki z o.o. Kontrolę odróżnia od nadzoru to, że polega ona na prawie wglądu w działalność danego podmiotu (spółki) z z możliwością żądania informacji i wyjaśnień bez prawa podejmowania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /6 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm transmisyjny

  Charakterystyka

  Rezerwy pieniądza służącego do przeprowadzania transakcji zachowują się w sposób podobny jak zapasy materialne, które znajdują się w sferze produkcji i obrotu. Rezerwy pieniężne mają swoje cykle obrotu.Cyklu obrotu kasowa|rezerw kasowych jest to okres, w którym pieniądz jest trzymany...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /3 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syndykat

  Charakterystyka

  Syndykat jest to rodzaj porozumienia producentów w warunkach rynku oligopolowego, ułatwiające wejscie na rynki międzynarodowe.

  Porozumienie to jest trwałe, w jego skład wchodzą przedsiębiorstwa o podobnej wielkości, działające w tej samej branży i posiadający podobny stopień rozwoju...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /1 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Whistleblowing

  Charakterystyka

  Whistleblowing (ang. gwizdkowy, dmuchający w gwizdek)jest to pojęcie cieszące się coraz większą popularnością, oznaczające specyficzną formę donosicielstwa. Zatrudnieni w tym celu pracownicy odpowiedzialni są za informowanie osób ds. etyki i dyscypliny, o ewentualnych nadużyciach...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /2 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Operacje wyrównawcze

  Charakterystyka

  Pojęcie operacji wyrównawczych wiąże się ściśle z problemami deficytu i nadwyżki bilansu płatniczego. płatniczy kraju zawsze jest formalnie wyrównany. Więc rzeczony deficyt i nadwyżka oznaczają co innego niż różnica między stroną "Winien" i "Ma" tego bilansu.

  Ciekawą próbę...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /2 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewaluacja

  Charakterystyka

  Rewaluacja to ustawowe podniesienie walutowy|kursu waluty w stałego kursu walutowego|systemie stałego kursu walutowego. Taka zmiana kursu, choć jest rzadkością w systemie kursu stałego, może być spowodowana sytuacją, kiedy centralny nie jest w stanie obronić kursu swojej waluty przed...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oszustwo finansowe

  Definicja

  Oszustwo finansowe (ang. fraud) jest całkowicie świadomym działaniem, mającym na celu uzyskanie korzyści w sposób nieuczciwy i niezgodny z prawem. O oszustwie świadczy fałszywe przedstawianie faktów i ich modyfikowanie, oraz brak jawności działania. Główny cel sprawcy to chęć pozyskania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.05.2011 Znaków /3 582

  praca w formacie txt

Do góry