Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Rada Europy

  Charakterystyka

  Rada Europy- międzynarodowa organizacja zrzeszająca wszystkie państwa europejskie z wyjątkiem wykluczonej Białorusi, której działania koncentrują się na ochronie praw człowieka, ochronie demokracji, oraz współpracy państw europejskich na niwie kultury.

  Historia

  Rada powstała w 1949...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.05.2011 Znaków /4 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca dorywcza

  Charakterystyka

  Pracy nie definiuje pojęcia pracy dorywczej. W znaczeniu powszechnym praca dorywcza to każda praca trwająca w krótkim okresie czasu i nie mająca charakteru powtarzalnego. Praca dorywcza to rodzaj sezonowa|pracy sezonowej, która tym różni się od sezonowej, że dotyczy w zasadzie każdego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.05.2011 Znaków /2 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dźwignia finansowa

  Charakterystyka

  Pojęcie dźwigni finansowej jest związane ze sposobem finansowania działalności inwestycyjnej firmy,

  a konkretnie ze strukturą kapitału firmy lub inaczej relacją między finansowaniem działalności firmy długiem a

  finansowaniem kapitałem własnym.

  Dźwignia finansowa określa relację...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.05.2011 Znaków /2 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arkusz analizy ryzyka

  Charakterystyka

  Zarządzanie ryzykiem jest określonym rodzajem działalności przedsiębiorstwa skierowanym na obniżenie wpływu ryzyka na funkcjonowanie danego podmiotu i podejmowanie odpowiednich środków przeciwdziałania oraz minimalizacji skutków ryzyka. Powinno być jednym z elementów niezbędnych do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.05.2011 Znaków /4 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie rentowe

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie rentowe gwarantuje świadczenia pieniężne, w przypadku utraty dochodów pieniężnych związanej z wystąpieniem ryzyka inwalidztwa (niezdolność do pracy lub śmierć żywiciela). W takiej sytuacji osoby opłacające składki na ubezpieczenie rentowe otrzymują rentę, która...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.05.2011 Znaków /6 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria racjonalnych oczekiwań

  Charakterystyka

  Teoria racjonalnych oczekiwań (rational expectations theory) - jedna z kilku istniejących teorii dotyczących kształtowania się oczekiwań. Uważana za najistotniejszą obok teorii oczekiwań adaptacyjnych. Została sformułowana w latach 70tych XX wieku przez amerykańskiego ekonomistę Johna...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.05.2011 Znaków /3 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wydajności parku maszynowego

  Charakterystyka

  Na wyniki działalności przedsiębiorstw wpływa ilość jak i jakość poszczególnych czynników produkcji oraz sposób ich wykorzystania. Podstawowe czynniki produkcji (środki pracy, przedmioty pracy i ludzie) działają wzajemnie się uzupełniając. Proporcje między tymi czynnikami powinny...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.05.2011 Znaków /5 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział

  Charakterystyka

  Działalność gospodarcza może przyjmować różne formy: od firm jednoosobowych, przez spółki cywilne, jawne, partnerskie, na akcyjnych kończąc. Tworzenie i rozwój wszelkich przedsięwzięć w ramach owej działalności rozgrywa się w oparciu o ściśle określone udziały. Określają...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.05.2011 Znaków /3 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protekcjonizm

  Charakterystyka

  Protekcjonizm to polityka ochrony państwa polegająca na wykorzystaniu przez państwo środków oraz narzędzi zagranicznej polityki handlowej, ekonomicznej, w której zawiera się także polityka makroekonomiczna. Te środki wykorzystywane są do osiągnięcia celów tej polityki. Do takich...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.05.2011 Znaków /2 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protekcjonizm

  Charakterystyka

  Protekcjonizm to polityka ochrony państwa polegająca na wykorzystaniu przez państwo środków oraz narzędzi zagranicznej polityki handlowej, ekonomicznej, w której zawiera się także polityka makroekonomiczna. Te środki wykorzystywane są do osiągnięcia celów tej polityki. Do takich...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.05.2011 Znaków /2 109

  praca w formacie txt

Do góry