Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Kryzys

  Kryzys

  Kryzys stanowi jedną z czterech, powiązanych między sobą, faz cyklu koniunkturalnego. Kryzys poprzedzony jest fazami ożywienia oraz rozkwitu gospodarczego, zaś fazą następującą po kryzysie jest depresja. Co ważne nie można utożsamiać kryzysu z dolnym punktem zwrotnym cyklu koniunkturalnego...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.05.2011 Znaków /2 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głosowanie większością kwalifikowaną

  Charakterystyka

  Głosowanie większością kwalifikowaną- (ang. Qualified Majority Voting- QMV), jest to jedna z głosowania|procedur głosowania w Unii Europejskiej|Radzie Unii Europejskiej.

  Każdemu Państwu Członkowskiemu przyznana jest odpowiednia ilość głosów, uzależniona od wielkości populacji w tym...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.05.2011 Znaków /1 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bony skarbowe

  Bony skarbowe

  Bony skarbowe są podstawowymi instrumentami pieniężny|rynku pieniężnego. Ich ogromna waga dla rynku związana jest z faktem iż ich rentowność jest bardzo wrażliwa na wszelkie zmiany, które zachodzą na rynku. Z tego też względu rynek bonów jest ważnym wskaźnikiem oczekiwań inwestorów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.05.2011 Znaków /3 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System jakości w gminie - założenia

  Część cyklu poświęconego wdrażaniu ISO 9001 w gminach.

  Podstawowym celem wdrożenia systemu zarządzania jakością w urzędzie gminy jest zwiększenie jej sprawności w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi, a przez to wyższy poziom konkurencyjności, zgodnie z definicją przyjętą we wcześniejszych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.05.2011 Znaków /5 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymagania gości hotelowych

  Charakterystyka

  Na rynku obiektów hotelowych występuje kilka postaw gości hotelowych związanych z aktywnością. Różne rodzaje aktywności gości hotelowych powinny skłonić gestorów do analizy ekonomicznej formy i sposobu obsługi klientów.

  Gość oczekuje i wymaga od hotelu (Cz. Witkowski):

  ...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.05.2011 Znaków /5 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy

  Charakterystyka

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy (International Monetary Fund) to międzynarodowa organizacja finansowa, o której powołaniu postanowiono jednocześnie z powołaniem Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju w lipcu 1944 na konferencji Narodów Zjednoczonych w Bretton Woods New Hampshire USA. W...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.05.2011 Znaków /3 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drzewo decyzyjne

  Charakterystyka

  Drzewo decyzyjne to nic innego jak graficzny sposób wspierania procesu decyzyjnego. Drzewo stosowane jest w teorii decyzji i ma sporo zastosowań. Może zarówno rozwiązać problem decyzyjny, jak i stworzyć plan. Metoda drzew decyzyjnych sprawdza się przede wszystkim, kiedy mamy problemy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.05.2011 Znaków /3 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt całkowity

  Charakterystyka

  Koszt całkowity (eng.: total cost TC) jest to suma wynagrodzeń wszystkich czynników wytwórczych.

  To suma całkowitych kosztów stałych (eng.: total fix cost TFC) i całkowitch kosztów zmiennych (eng. : total variable cost TVC).

  Koszty całkowite stałe (TFC)- są one niezależne od produkcji...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.05.2011 Znaków /2 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa poręczenia

  Charakterystyka

  Poręczenie - jest to umowa między poręczycielem a wierzycielem, w której poręczyciel zobowiązuje się do wykonania zobowiązań dłużnika w przypadku gdyby dłużnik sam zobowiązania nie dotrzymał. Cała umowa poręczenia nie musi być zawarta w szczególnej formie, natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.05.2011 Znaków /2 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szlak turystyczny

  Charakterystyka

  W literaturze geograficznej szlaki turystyczne stanowią domenę tzw. Linearnych systemów penetracji rekreacyjnej. Najpełniejszą definicję szlaku turystycznego w ramach tej koncepcji podaje J. Styperek. Autor ten przyjmuje, że szlak turystyczny: to "przestrzenny ciąg turystyczny służący do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.05.2011 Znaków /3 293

  praca w formacie txt

Do góry