Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Konkurencja cenowa i pozacenowa

  Konkurencja cenowa

  to rywalizacja cenowa o zwiększenie udziału w rynku i zysków, pomiędzy przedsiębiorcami polegająca na przedkładaniu nabywcom niższej ceny produktu od oferowanej przez konkurentów. Konkurencja cenowa stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania ekonomistów, którzy postrzegają ją...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /2 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek wtórny

  Charakterystyka

  Rynek wtórny jest uzupełnieniem rynku pierwotnego, na którym następuje proponowanie nabywania papierów wartościowych od podmiotów innych niż emitent. Rynek wtórny charakteryzuje się tym, iż nie następuje zasilanie emitenta papierów wartościowych w kapitał. Stronami na tym rynku są...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.05.2011 Znaków /5 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budżetowanie

  Budżetowanie

  Budżetowanie to proces obejmujący planowanie, tworzenie i zatwierdzanie budżetu, a także późniejszą jego kontrolę.

  Budżet to plan działania, który prezentuje sposób alokacji zasobów wyrażony w jednostkach pieniężnych, lub w jednostkach naturalnych, sporządzany na okres roku...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.05.2011 Znaków /2 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Banknot

  Charakterystyka

  Banknot (bilet bankowy) to obok bilonu jedna z form pieniądza gotówkowego. Banknot to znak pieniężny drukowany na papierze. W następstwie odpowiednich aktów prawnych jest na określonym terytorium prawnym środkiem płatniczym, stanowiącym powszechny ekwiwalent towarów. Zgodnie z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.05.2011 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór właścicielski

  Charakterystyka

  Nadzór właścicielski - sposób egzekwowania praw własnościowych, w relacji pomiędzy akcjonariuszami, ich formalnymi przedstawicielami a zarządem, sprawowany przez właściciela kapitału lub grupę właścicieli.

  Istota nadzoru właścicielskiego

  Nadzór właścicielski rozumiany jako...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.05.2011 Znaków /2 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycena rzeczowych składników majątku obrotowego

  Charakterystyka

  Wycena rzeczowych składników majątku obrotowego, czyli zapasów polega na wycenie według ceny nabycia i kosztów wytworzenia. Materiały i towary są wyceniane po cenie nabycia w związku z tym ze zostały zakupione od innej jednostki gospodarczej, natomiast produkty są wyceniane po koszcie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.05.2011 Znaków /4 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moment bilansowy

  Definicja

  Moment bilansowy (dzień bilansowy) to dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe, w tym jego historycznie najstarszą i najważniejszą część - bilans. (Ustawa o rachunkowości, art. 3 ust. 10)

  W praktyce sprawozdawczej jest to najczęściej 31 grudnia. Jednak w zależności od...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.05.2011 Znaków /3 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Quanxi

  Charakterystyka

  Guanxi jest określeniem wywodzącym się z języka chińskiego. Tłumaczenie, jakie można odnaleźć w słowniku [1], to: relacja, koneksja, wywierać wpływ, mieć do czynienia. Coraz częściej jednak pozostawia się to wyrażenie w jego oryginalnej formie, gdyż żadne z tłumaczeń nie jest w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.05.2011 Znaków /4 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partykularyzm

  Charakterystyka

  Partykularyzm - sposób myślenia dominujący w społeczeństwach kolektywistycznych, gdzie prawa i obowiązki przysługujące rożnym grupom mogą się różnić, nawet jeżeli z formalnej strony są takie same, to odmienne jest ich egzekwowanie. Przekładnie spraw dotyczących określonej grupy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.05.2011 Znaków /1 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór nad dokumentami

  W ramach nadzoru nad dokumentacją 2000 wymaga, aby dokumenty były zidentyfikowane, czytelne, aktualne, dostępne, zabezpieczone. Tych pięć podstawowych zasad odnosi się do każdego dokumentu w ramach systemu zarządzania jakością, a także szerzej - zintegrowanego systemu zarządzania.

  Każdy dokument...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.05.2011 Znaków /5 192

  praca w formacie txt

Do góry