Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Procedura założenia działalności gospodarczej

  Charakterystyka

  W ramach ustawy Prawo działalności gospodarczej przedsiębiorca może podejmować zarobkową działalność wytwórczą, handlową, usługową, budowlaną oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatację zasobów w sposób zorganizowany i ciągły.

  Za przedsiębiorcę uważa się osobę...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.05.2011 Znaków /6 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Broker ubezpieczeniowy

  Charakterystyka

  Broker ubezpieczeniowy - osoba fizyczna albo prawna posiadająca, wydane przez organ nadzoru, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. W odróżnieniu od agenta ubezpieczeniowego broker ubezpieczeniowy jest niezależnym pośrednikiem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.05.2011 Znaków /2 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa kupna-sprzedaży

  Charakterystyka

  Umowa kupna-sprzedaży (ang. sales agreement) - zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego, "przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę". Umowa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.05.2011 Znaków /3 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Office banking

  Definicja

  Office banking jest to model usługi skierowany do klienta korporacyjnego polegający na wykorzystaniu specjalnych aplikacji informatycznych dostarczanych przez banki i zainstalowanych w komputerze klienta. Zainstalowane oprogramowanie umożliwia klientowi zarządznie środkami pieniężnymi bez...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.05.2011 Znaków /2 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nordic walking

  Charakterystyka

  Początki tego sportu rozpoczęły się w Finlandii w latach 40-60XX w.

  Tamtejsi sportowcy trenujący biathlon, aby nie zaprzestawać treningów podczas cieplejszych pór roku- zapoczątkowali Nordic Walking na świecie.

  W latach 90 tych Nordic Walking -nowy, jak,że mało znany jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.05.2011 Znaków /1 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mobbing

  Charakterystyka

  Mobbing ze względu na swoją wielopostaciowość i subiektywność jest pojęciem trudnym do zdefiniowania. Nawet w literaturze naukowej nie ma jednej definicji tego zjawiska. Jest to również spowodowane faktem, że jest to zjawisko stosunkowo nowe.

  Mobbing jest pojęciem stosowanym w Europie i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /3 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria obfitości zasobów

  Charakterystyka

  Jest jedną z teorii handlu międzynarodowego tłumaczącą przyczyny wymiany handlowej między krajami. Twórcami owej teorii są: E. Heckscher, B.Ohlin i P.A. Samuelson, którzy taktują ją jako szczególny przypadek teorii międzyregionalnej.

  Koncentrują oni uwagę na proporcjach obfitości...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /4 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria obfitości zasobów

  Charakterystyka

  Jest jedną z teorii handlu międzynarodowego tłumaczącą przyczyny wymiany handlowej między krajami. Twórcami owej teorii są: E. Heckscher, B.Ohlin i P.A. Samuelson, którzy taktują ją jako szczególny przypadek teorii międzyregionalnej.

  Koncentrują oni uwagę na proporcjach obfitości...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /4 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biała Księga Podatków

  Charakterystyka

  Biała Księga Podatków to dokument opublikowany przez Ministerstwo Finansów Rzeczpospolitej Polskiej w 1998 roku. Zaproponowano w nim szereg zmian obowiązującego wówczas systemu. Propozycje w niej zawarte miały być rozłożone na kilka lat (1999 - 2002), dotyczyły one kompleksowej zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /2 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Luka deflacyjna

  Charakterystyka

  Luka deflacyjna - to sytuacja, w której suma wydatków (chodzi tutaj o wydatki na dobra i usługi wytwarzane w kraju) jest niższa od dochodu narodowego (dopływy niższe od odpływów) przy dochodzie narodowym zapewniającym pełne zatrudnienie.

  Jeżeli dochód narodowy w punkcie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /1 377

  praca w formacie txt

Do góry