Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Struktura społeczna

  Charakterystyka

  Struktura społeczna to układ zależności, stosunków i dystansów społecznych między ludźmi, kategoriami społecznymi, organizacjami, instytucjami i innymi elementami dającymi się w społeczeństwie wyodrębnić. Układ ten występuje zarówno na poziomie globalnym, jak i w mikroskali. W...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.05.2011 Znaków /2 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

  Charakterystyka

  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Interwencja w ramach Programu będzie obejmowała zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.05.2011 Znaków /2 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie pozasądowe

  Charakterystyka

  Postępowanie pozasądowe - postępowania toczące się poza sądami powszechnymi. Obok procesu i postępowania nieprocesowego jest jednym z rodzajów postępowania cywilnego. Postępowanie pozasądowe ma charakter rozpoznawczy - wykonywanie jego orzeczeń oraz ugód zawartych w jego trakcie odbywa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.05.2011 Znaków /1 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indeks siły nabywczej

  Charakterystyka

  Syntetycznym miernikiem względnego potencjału rynkowego pomiędzy regionami geograficznymi jest wskaźnik pojemności rynku (z ang. Buying Power Index) (D. Tull, D. Hawkins 1987, s.88-90).

  Indeks siły nabywczej (ISN), inaczej Wskaźnik siły nabywczej jest miernikiem obliczanym na podstawie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.05.2011 Znaków /2 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subwencje eksportowe

  Charakterystyka

  Subwencje eksportowe - nazywane również inaczej subsydiami to bezzwrotna pomoc finansowa pochodząca zwykle ze środków publicznych i przeznaczona dla przedsiębiorstw, które eksportują swoje produkty.

  Pomoc ta ma na celu wyrównanie różnicy między ceną krajową towaru eksportowanego a...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.05.2011 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subwencje eksportowe

  Charakterystyka

  Subwencje eksportowe - nazywane również inaczej subsydiami to bezzwrotna pomoc finansowa pochodząca zwykle ze środków publicznych i przeznaczona dla przedsiębiorstw, które eksportują swoje produkty.

  Pomoc ta ma na celu wyrównanie różnicy między ceną krajową towaru eksportowanego a...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.05.2011 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje współczesnego państwa

  Charakterystyka

  "Można przyjąć, że jest to całokształt działalności państwa w określonej sferze życia społeczeństwa" 2000 s. 67.

  "Za funkcję państwa uznaje ona główne kierunki jego działalności realizujące zadania, jakie państwo sobie stawia, a zakres tej działalności określany jest...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.05.2011 Znaków /3 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klient

  Definicja

  Klient to każda jednostka organizacyjna lub prawna, korzystająca z usług oferowanych na rynku.

  W dzisiejszych czasach i w tak rozwiniętej gospodarce, w jakiej mamy przyjemność funkcjonować, klient jest królem. Jedynym uzasadnieniem takiego stanu rzeczy jest fakt nadmiaru zdolności produkcyjnej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.05.2011 Znaków /3 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izokwanta

  Charakterystyka

  Izokwanta (krzywa jednakowego produktu) jest zbiorem możliwych kombinacji nakładu dwóch produkcji|czynników produkcji, które pozwalają efektywnie wytworzyć daną wielkość produktu.

  Izokwanty swym wyglądem przypominają obojętności|krzywe obojętności. Istnieje jednak zasadnicza...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.05.2011 Znaków /2 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwestycje brutto

  Charakterystyka

  Inwestycje brutto obejmują produkcję nowych dóbr kapitałowych oraz ulepszenie istniejących dóbr kapitałowych np. budowa dróg, mostów, budynków i budowli, zakup maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi, środków transportu, zakup licencji na wytwarzanie produktów. Inwestycje...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.05.2011 Znaków /2 850

  praca w formacie txt

Do góry