Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Pułapka płynności

  Charakterystyka

  Pułapka płynności - jest to sytuacja, kiedy stopa procentowa na rynku kształtuje się na tak niskim poziomie, że nieopłacalne jest lokowanie oszczędności w obligacje, co prowadzi do nieskończenie dużego popytu na pieniądz.

  Pułapka płynności została po raz pierwszy opisana przez...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /1 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pułapka płynności

  Charakterystyka

  Pułapka płynności - jest to sytuacja, kiedy stopa procentowa na rynku kształtuje się na tak niskim poziomie, że nieopłacalne jest lokowanie oszczędności w obligacje, co prowadzi do nieskończenie dużego popytu na pieniądz.

  Pułapka płynności została po raz pierwszy opisana przez...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /1 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochodowość krytyczna

  Charakterystyka

  Dochodowość krytyczna - jest jedną z dwóch części analizy progowej, możemy zdefiniować ją jako udział dochodu w przychodzie, przy którym następuje zrównanie podatku obliczonego dla podatkowej karty przychodów i rozchodów, z kwotą podatku obliczanego na zasadzie ryczałtu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.06.2011 Znaków /3 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja strukturalna

  Definicja

  Inflacja strukturalna jest to inflacja, która wynika ze zmian w strukturze popytu oraz podaży. Pod wpływem zmian zachodzących w strukturze popytu oraz podaży jedne gałęzie będą bowiem doznawać wzrostu popytu na swoje wyroby, podczas gdy w przypadku innych popyt ten będzie spadał. Jeżeli...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.06.2011 Znaków /3 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parabank

  Definicja

  Parabanki - w świetle polskiego ustawodawstwa są instytucjami utworzonymi na podstawie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. 1996, Nr 1, poz. 2), świadczące usługi podobne do bankowych. Są to również pośrednicy między bankami a na ogół drobnymi kredytobiorcami...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.06.2011 Znaków /2 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centrum transferu technologii

  Charakterystyka

  Centra Transferu Technologii (CTT) to zróżnicowana organizacyjnie grupa nie nastawionych na zysk jednostek doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, realizujących programy wsparcia transferu i komercjalizacji technologii i wszystkich towarzyszących temu procesowi zadań. Działalność CTT na...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.06.2011 Znaków /2 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyposażenie

  Charakterystyka

  Wyposażenie to zużywające się stopniowo rzeczowe składniki majątku trwałego, związane z wykonywaną działalnością, nie zaliczane odrębnymi przepisami do środków trwałych.

  Do wyposażenia możemy zaliczyć min :

  sprzęt techniczny ( narzędzia, przyrządy, urządzenia) sprzęt...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.06.2011 Znaków /3 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tłumaczenia skrótu TQM

  <table width"100%" border"0"

  <tr <td width"377"<small<font face"tahoma, arial,verdena,helvetica" color="#800000"<strongTotal Quality Malfunction</strong</font</small</td <td width"409"<small<font face"tahoma, arial,verdena,helvetica" color="#000000"<strongcałkowite...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.05.2011 Znaków /9 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał spekulacyjny

  Charakterystyka

  Kapitał spekulacyjny jest kapitałem inwestorów nastawionych na krótkoterminowe lokowanie funduszy w aktywa, które w ich ocenie przyniosą ponadprzeciętny zysk. Lokowanie kapitału spekulacyjnego, a wiec spekulacja, polega na formułowaniu oczekiwań co do przyszłych zmian cen określonych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.05.2011 Znaków /1 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małopolska Organizacja Turystyczna

  Charakterystyka

  Celem stowarzyszenia o nazwie Małopolska Organizacja Turystyczna jest kreowanie i promowanie atrakcyjnego wizerunku Krakowa i Małopolski na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych, wspieranie rozwoju turystyki zgodnie ze strategią rozwoju turystyki Krakowa i województwa małopolskiego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.05.2011 Znaków /1 912

  praca w formacie txt

Do góry