Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Robert Giffen

  Życiorys

  Robert Giffen (1837-12 kwietnia 1910) był brytyjskim statystykiem i ekonomistą. Urodział się w miejscowości Strathaven, Lanarkshire. Jako syn właściciela sklepu spożywczego kształcił się w lokalnej szkole, a swoje dzieciństwo spędził w stosunkowo skromnym sąsiedztwie. Wstąpił do biura...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.06.2011 Znaków /2 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wdrażanie ISO 9001 - wybrane problemy

  Część cyklu poświęconego wdrażaniu ISO 9001 w gminach.

  Problemy w trakcie wdrażania systemu zarządzania jakością w urzędach gminnych mogą być związane z brakami wiedzy merytorycznej konsultantów lub obawami urzędników. O pierwszej grupie problemów wspomniano już w poprzednich punktach.

  Wśród...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.06.2011 Znaków /4 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie bezpieczeństwem pracy

  Bezpieczeństwo i higienę pracy można zdefiniować jako stan warunków pracy i jej organizacji oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. System zarządzania BHP jest podsystemem systemu zarządzania organizacją...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.06.2011 Znaków /6 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrót pozagiełdowy

  Charakterystyka

  Obrót pozagiełdowy (OTC - Over The Counter Market) odbywa się poza obrotem na giełdach papierów wartościowych i stanowi część współczesnego kapitałowego rynku wtórnego (W. Dębski, 2002, s.111-112). Przedmiotem obrotu są walory nie dopuszczone do obrotu giełdowego (a kwalifikujące...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.06.2011 Znaków /2 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Innowacyjna teoria przedsiębiorstwa

  Charakterystyka

  Elementami budowy tej teorii są innowacje. Granice instytucjonalne i organizacyjne między przedsiębiorstwem, rynkiem i gospodarstwami domowymi kształtuje maksymalizacja korzyści wprowadzania innowacji.

  Austriacki ekonomista Joseph Schumpeter ( 1883 - 1950) zerwał z równowagą rynkową...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.06.2011 Znaków /3 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt refinansowy

  Charakterystyka

  Jednym z rodzajów kredytu udzielanego przez bank centralny pozostałym bankom jest kredyt refinansowy. Kredyt ten udzielany jest przez bank centralny bankom komercyjnym dla zapewnienia im płynności operacji finansowych. Bank centralny udzielając kredyt refinansowy, kieruje się zdolnością...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.06.2011 Znaków /2 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzyści wdrażania ISO 9001

  Część cyklu poświęconego wdrażaniu ISO 9001 w gminach.

  Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością uzyskują nie tylko pracownicy, ale przede wszystkim klienci. Przejawiają się one przez:

  skrócenie czasu niezbędnego do załatwienia sprawy, udogodnienia w załatwianiu spraw (np. dostępność...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.06.2011 Znaków /2 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda praw własności

  Charakterystyka

  Metoda praw własności " stosuje się ją w przypadku sprawowania współkontroli nad jednostką współzależną będącą spółką handlową oraz wyceniając udziały w jednostce stowarzyszonej. Jednostką stowarzyszoną jest spółka handlowa, na którą znaczący inwestor (spółka handlowa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /2 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia turystów

  Charakterystyka

  Trzy interesujące typologie turystów zaproponowane przez francuskich socjologów przedstawił  Przecławski (1996). Typologie te zostały poprzedzone badaniami empirycznymi. Typologie Bassanda i Cohena odnoszą się do turystyki międzynarodowej, typologia Boyera zaś wyodrębnia typy turystów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /6 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strzelectwo

  Charakerystyka

  Strzelectwo wywodzi się z konieczności przetrwania. Początkowo, broń palną wykorzystywano przede wszystkim do obrony oraz zdobycia pożywienia. Z końcem XVIII wieku, wraz z nastaniem rewolucji przemysłowej, polowanie dla zdobycia pożywienia było stosowane coraz rzadziej i strzelectwo...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /3 018

  praca w formacie txt

Do góry