Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Turystyka religijna

  Charakterystyka

  Turystyka pielgrzymkowa i religijna to podróże podjęte z motywów religijnych lub religijno - poznawczych, których głównym celem są miejsca związane z historią religii, miejsca kultu religijnego, wydarzenia o charakterze religijnym oraz obiekty sakralne i tym samym stanowią specyficzny...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /4 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba pracownika

  Pracownik narażony jest z związku z wykonywaną pracą szczególnie na chorobę zawodową lub wypadek przy pracy.

  Choroba zawodowa to choroba powstająca wskutek stałego przebywania ciała w niedogodnej pozycji, systematycznego wykonywania czynności lub regularnego przebywania w otoczeniu zawierającym...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /3 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza ekonomiczna

  Charakterystyka

  Analiza ekonomiczna jako metoda badania zjawisk i procesów gospodarczych polega na ich podziale na elementy składowe, wykrywaniu związków przyczynowych między tymi elementami oraz identyfikacji przyczyn zmian zachodzących w badanym obiekcie jako całości. Dzięki poznaniu struktury obiektu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /3 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERR

  Charakterystyka

  ERR - Ekonomiczna stopu zwrotu -

  Stopa dyskontowa, dla której ekonomiczna wartość bieżąca netto jest równa zero;

  w przypadku badania ekonomicznej stopy zwrotu na wysokość kosztów i korzyści,

  uwzględnianych przy obliczaniu, wpływają także czynniki społeczne (przede wszystkim efekty...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /2 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja egzogeniczna

  Charakterystyka

  Inflacja egzogeniczna to inflacja, która jest wywołana przyczynami zewnętrznymi takimi jak:

  wzrost poziomu cen towarów importowanych, wojny,

  lub czynnikami wewnętrznymi:

  spadek wydajności pracy w gospodarce, nieurodzaj w rolnictwie itp.

  :Czynniki te powodują w znacznym stopniu...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka rynkowa

  Charakterystyka

  Gospodarka rynkowa charakteryzuje się dwiema zasadniczymi cechami: dominacja prywatnej własności czynników oraz

  rynkową alokacją zasobów gospodarczych.

  Głównym typem prywatnej własności rzeczowych czynników produkcji w krajach wysoko rozwinietych jest

  współcześnie własność...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Luka inflacyjna

  Definicja

  Luka inflacyjna to nadwyżka zaagregowanego popytu nad zagregowaną podażą.

  Geneza

  Koncepcja luki inflacyjnej została sformułowana przez Maynard Keynes|J. M. Keynesa w czasie II wojny światowej i jest podstawą teorii o popytowa|inflacji popytowej. Keynes wykazał, że wzrost popytu na skutek...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /1 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hałas

  Charakterystyka

  Hałasem określa się wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, żądane, dokuczliwe, uciążliwe lub szkodliwe drgania ośrodka sprężystego, oddziałujące za pośrednictwem powietrza na narząd słuchu i inne zmysły oraz inne narządy.

  Drgania akustyczne polegają na ruchu drgającym cząsteczek...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.06.2011 Znaków /3 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Segmentacja rynku turystycznego

  Charakterystyka

  Przez pojęcie segmentacji rozumiemy podział na względnie jednorodne grupy konsumentów posiadających wspólne cechy, a różniące się reakcjami na dany produkt.

  Cechami prawidłowo wyodrębnionego segmentu są:

  mierzalność - określenie jaka ilość konsumpcji daje zysk, rozległość -...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.06.2011 Znaków /4 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa przewozu

  Charakterystyka

  Umowa przewozu (ang. contract of carriage) - zgodnie z art. 774 Kodeksu cywilnego przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Umowa przewozu należy do kategorii umów o świadczenie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.06.2011 Znaków /2 796

  praca w formacie txt

Do góry