Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Weksel skarbowy

  Charakterystyka

  Weksel skarbowy - (ang. treasury security); bon lub bilet skarbowy (ang. treasury bill), dłużny papier wartościowy Skarbu Państwa na okaziciela o wartości nominalnej 10 tys. PLN z terminami emisji od 1 do 52 tygodni (standardowo 13 i 52). Oprocentowanie bonów ma charakter stały, dyskontowy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.06.2011 Znaków /2 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola państwa w gospodarce

  Definicja państwa

  Państwo oznacza złożoną, zróżnicowaną, wieloszczeblową strukturę administracyjną społeczeństwa zamieszkującego określone terytorium, dysponująca władzą ustawodawczą, wykonawcza i sądowniczą.

  Funkcje państwa Legislacyjna - uchwały, ustawy, Stabilizacyjna - zwalczanie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.06.2011 Znaków /2 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NPVR

  Charakterystyka

  NPVR jest to relacja NPV do zaktualizowanej wartości nakładów inwestycyjnych PVI ( present value of investement)

  <mathNPVR = \frac{NPV}{PVI}</math

  gdzie:

  NPVR - wartość zaktualizowana netto

  NPV - wartość zaktualizowana netto przedsięwzięcia (net present value)

  PVI - wartość...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.06.2011 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bony pieniężne

  Charakterystyka

  Bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego to krótkoterminowe papiery wartościowe na okaziciela emitowane na od l do 7, 14, 28, 91, 182, 273 i 364 dni, sprzedawane na rynku pierwotnym z dyskontem. Emitentem bonów pieniężnych jest Narodowy Bank Polski. Pojawiły się one na rynku w drugiej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.06.2011 Znaków /2 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek ubezpieczeń

  Wstęp

  Rynek w dosownym znaczeniu oznacza miejśce gdzie są sprzedawane i kupowane towary. w znaczeniu ekonomicznym rynek jest formą nawiązywania kontaktów między kupuj,acymi i sprzedającymi w celu ustalenia warunków transakcji: sposobu, miejsca, czasu oraz ilości ekwiwalentu nabywanego towaru Klimczak...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.06.2011 Znaków /4 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo wiedzy

  Charakterystyka

  Społeczeństwo wiedzy- jest to społeczeństwo w którym wytwarzania i przetwarzanie przedmiotów materialnych typowe dla produkcji fabrycznej zostanie zepchnięte na margines przez wytwarzanie i przetwarzanie wiedzy, która stanie się centralnym towarem gospodarki. Społeczeństwo wiedzy jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.06.2011 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki produkcji w gospodarce turystycznej

  Charakterystyka

  Podobnie jak w całej gospodarce, również w turystyce do realizacji końcowych efektów niezbędne są tzw. czynniki produkcji.

  Czynniki produkcji - są to wszystkie środki uczestniczące w procesach produkcji dóbr rzeczowych i usług, które można różnie klasyfikować. Klasyczna teoria...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.06.2011 Znaków /13 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochodzenie roszczeń

  Roszczenie

  Uprawnienia to dozwolone normą prawną zachowanie uprawnionego. Spośród stosunków prawnych można wyróżnić np. uprawnienia do korzystania z rzeczy, natomiast jako inny przykład można wskazać występujące w stosunkach zobowiązaniowych roszczenie wierzyciela o spełnienie świadczenia...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.06.2011 Znaków /3 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opcja

  Charakterystyka

  opcja- to prawo do przeprowadzenia w przyszłości transakcji na warunkach ustalonych dziś. Prawa tego nie trzeba realizować. Tak, więc opcja daje prawo do sprzedaży (zakupu) instrumentu bazowego (akcji, obligacji) w określonym terminie w przyszłości po z góry określonej cenie realizacji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.06.2011 Znaków /3 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  John Stuart Mill

  Charakterystyka

  John Stuart Mill urodził sie w 1806roku, zmarł po 67 latach. byl niezwykle utalentowanym myśliceielem. Jego wkład możeby odnaleźć równiez w politologii i filizofii. Był angielskim filozofem, zwolennik empiryzmu, humanizmu, utylitaryzmu, liberalizmu, tolerancji i emancypacji kobiet, a pszede...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.06.2011 Znaków /2 172

  praca w formacie txt

Do góry