Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania K. Beermanna

  Charakterystyka

  Metodologia Beermanna będąca wieloczynnikową analizą dyskryminacyjna prognozowania upadłości przedsiębiorstw zaliczana jest do europejskiego dorobku tej grupy metod. Rozwój jej przypada na lata 60-70. Jest to pionierska w swojej klasie metoda, której funkcja dyskryminacyjna szacowana jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.06.2011 Znaków /2 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie pilotażowe

  Charakterystyka

  Badanie pilotażowe ( zwiad badawczy) - inaczej badanie wstępne, badanie próbne (pilotaż) przeprowadzane przed zasadniczym badaniem naukowym w sytuacji, gdy badane zjawisko, mechanizmy charakterystyczne dla pewnej zbiorowości, terenu, czy przedmiotu badania są mało znane. Badanie to...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.06.2011 Znaków /2 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie ryzykiem

  Definicja

  Zarządzanie ryzykiem jest to podejmowanie decyzji i realizacja działań prowadzących do osiągnięcia przez podmiot akceptowalnego poziomu ryzyka. (K. Jajuga [1], Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 15.) W praktyce zarządzanie ryzykiem utożsamiane jest z procesami...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.06.2011 Znaków /4 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowe standardy rachunkowości

  Charakterystyka

  Rozwój międzynarodowego rynku kapitałowego i integracji zwłaszcza w ramach organiza­cji Unii Europęjskiej i OECD stworzyły podstawy do wolnego przepływu kapitału i inwestycji bezpośrednich. Wraz z tym rozwojem pojawiła się potrzeba ujednolicenia sprawozdawczości finansowej jako...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.06.2011 Znaków /4 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro konsumpcyjne

  Charakterystyka

  Dobra konsumpcyjne są to produkty i usługi przeznaczone dla finalnego konsumenta do użytkowania osobistego bądź zużytkownia w gospodarstwie domowym.

  Każdy produkt składa się z kombinacji cech fizycznych i niefizycznych (materialnych i niematerialnych). Zestawieneie tych cech jest dokonywane...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.06.2011 Znaków /3 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko kadrowe

  Charakterystyka

  Trudności związane z rekrutacja i zatrzymaniem pracowników zajmują pierwsze miejsce wśród problemów, którym największą uwagę poświęcają specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi. Kurczenie się rynków pracy spowodowane wzrostem gospodarczym, spadek bezrobocia doprowadziły...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.06.2011 Znaków /5 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktat z Maastricht

  Charakterystyka

  Jego oficjalna nazwa to Traktat o Unii Eropejskiej (TUE). Treść jego została ustalona przez Radę Europejską na spotkaniu w holenderskim miasteczku Maastricht 11 grudnia 1991 roku. Traktat wszedł w życie 1 listopada 1993 r. po ratyfikacji, która nastąpiła 7 lutego 1992r.

  Traktat ten był...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.06.2011 Znaków /2 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deflator PKB

  Charakterystyka

  Deflator PKB to indeks określający zmiany poziomu cen, wskaźnik cen. Deflator to miara przeciętnego wzrostu cen wszystkich dóbr i usług wchodzących w sklad dochodu narodowego. Deflator PKB to relacja między produktem krajowym brutto w cenach nominalnych (produkt brutto w cenach bieżących)...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.06.2011 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krótki okres

  Charakterystyka

  Krótki okres to okres, w którym przynajmniej jeden z czynników produkcji jest stały, a wielkośc produkcji może wzrastac tylko przez zwiększenie ilości czynników zmiennych. Przykład: Jeśli przedsiębiorstwo żeglugi pasażerskiej zechce przewoźic więcej pasażerów, bo wzrasta popyt na...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.06.2011 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraj rozwijający się

  Charakterystyka

  Brak jest jednoznacznego kryterium, które umożliwiłoby zakwalifikowanie danego państwa do grupy krajów rozwijających się. Każda organizacja prowadząca pomoc dla krajów ubogich stworzyła własny system kwalifikacji.

  Klasyfikacja OECD

  OECD dzieli kraje na:

  państwa najsłabiej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.06.2011 Znaków /3 291

  praca w formacie txt

Do góry