Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Efekt Veblena

  Charakterystyka

  Efekt Veblena polega na tym, "że niektóre domowe|gospodarstwa domowe nabywają tym większe ilości danego dobra, im jest ono droższe. Korzyść konsumpcyjna polega wówczas na demonstrowaniu swoich możliwości konsumpcyjnych" (B.Klimczak, 1995, s.78).

  Efekt Veblena zwany jest także jako efekt...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.02.2012 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednostka zależna

  Charakterystyka

  Jest to jednostka gospodarcza kontrolowana przez inne przedsiębiorstwo. Kontrola jest tu definiowana jako zdolność do kierowania polityką finansową i operacyjną przedsiębiorstwa, w tym do zmiany zarządu, mającego na celu uzyskania większych korzyści z jego działalności. Oznacza to...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.02.2012 Znaków /2 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Certyfikacja systemów

  Certyfikacja jest procesem mającym na celów i funkcji|celu weryfikację i potwierdzenie spełnienia przez organizację wymogów określonych w normach. Głównym jej etapem jest jakości|audyt certyfikujący, w trakcie którego audytor zewnętrzny dokonuje sprawdzenia całego zakresu działalności...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.02.2012 Znaków /6 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mierniki podaży usług turystycznych

  Charakterystyka

  Podaż turystyczna to ilość dóbr i usług turystycznych jaką jest się skłonnym oddać przy danym poziomie cen krajowych lub wartości pieniądza w stosunku do zagranicy ,podaż może być badana na różnych szczeblach: lokalnym regionalnym, krajowym i międzynarodowym, ale obejmuję zawsze te...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.02.2012 Znaków /2 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIBOR

  Charakterystyka

  WIBOR - (Warsaw Interbank Offered Rate) - to średnia procentowa w stosunku rocznym, po jakiej komercyjny|banki komercyjne w Polsce są gotowe udzielić pożyczki innym bankom w złotych na ustalony okres (czyli wysokość oprocentowania pożyczek na polskim międzybankowy|rynku międzybankowym)...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.02.2012 Znaków /2 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty jakości

  Sposób w jaki przedsiębiorstwo potrafi zaspokoić potrzeby swoich klientów decyduje o jego sukcesie na rynku. Jakość wymaga także by zaspokojenie potrzeb odbywało się we właściwym momencie i po optymalnym koszcie. Koszty jakie przedsiębiorstwo może ponieść w wyniku braku dostatecznego poziomu jakości...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.02.2012 Znaków /9 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Harmonizacja podatków

  Charakterystyka procesu harmonizacji podatków pośrednich

  Harmonizacja podatków pośrednich to proces mający na celu koordynację polityki podatkowej, dotyczącej podatków pośrednich, państw członkowskich, oraz zbliżanie do siebie wysokości stawek tych podatków. Do podatków pośrednich zaliczamy...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.02.2012 Znaków /3 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Harmonizacja podatków

  Charakterystyka procesu harmonizacji podatków pośrednich

  Harmonizacja podatków pośrednich to proces mający na celu koordynację polityki podatkowej, dotyczącej podatków pośrednich, państw członkowskich, oraz zbliżanie do siebie wysokości stawek tych podatków. Do podatków pośrednich zaliczamy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.02.2012 Znaków /3 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres przedawnienia

  Charakterystyka

  Okres przedawnienia to kategoria powiązana z upływem czasu. Występuje zarówno w prawie cywilnym, jak i karnym, finansowym, administracyjnym a także w innych gałęziach prawa materialnego. Podstawowy zapis dotyczący tego pojęcia w polskim prawie możemy odnaleźć w kodeksie cywilnym, w art...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.02.2012 Znaków /4 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka mieszana

  Charakterystyka

  Pomiędzy dwoma skrajnymi przypadkami, jakimi są gospodarka wolnorynkowa i gospodarka nakazowa istnieje gospodarka mieszana skupiająca w sobie cechy dwóch powyższych.

  Gospodarka mieszana określana jako mixed economy to współcześnie synonim rozwiniętej gospodarki rynkowej. Trudno...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.02.2012 Znaków /2 223

  praca w formacie txt

Do góry