Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Ryzyko rynkowe

  Charakterystyka

  Ryzyko rynkowe - jest to ryzyko strat na pozycjach bilansowych i pozabilansowych na skutek zmian cen rynkowych, stawek procentowych, kursów wymiany walut oraz wartości cen akcji.

  Bank zobowiązany jest do rynkowej wyceny składników swojego majątku, które są przeznaczone do obrotu. Powoduje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.06.2011 Znaków /2 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria cyklu koniunkturalnego M. Kaleckiego

  Charakterystyka

  W celu teoretycznego wyjaśnienia zjawiska cykliczności Kalecki sformułował następującą funkcję inwestycji:

  It+1 = aSt + bdI t - mdF t

  '

  gdzie:

  I t+1 - inwestycje w roku następnym (t+1); zakłada się tym samym roczne opóźnienie między decyzjami inwestycyjnymi a inwestycjami oddanymi...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.06.2011 Znaków /3 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastaw umowny

  Charakterystyka

  Na wstępie warto zauważyć, że zastaw może powstać tak na mocy umowy (ex contractu), jak i z mocy prawa (ex lege). Omawiany przypadek dotyczy zastawu powstałego na mocy umowy.

  Mówiąc o zastawie umownym należy natomiast rozróżnić, czy mamy na myśli zastaw w rozumieniu przepisów ustawy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.06.2011 Znaków /4 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korporacja międzynarodowa

  Charakterystyka

  Korporacje międzynarodowe ponadnarodowe, wielonarodowe przedsiębiorstwa, firmy, spółki kapitałowe, prowadzące działalność gospodarczą, w co najmniej dwóch krajach i tworzące zintegrowany, międzynarodowy system powiązań gospodarczych, podporządkowany wspólnej strategii.

  Jednostki...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.06.2011 Znaków /1 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność popytu

  Charakterystyka

  Elastyczność popytu jest to stosunek procentowej zmiany zapotrzebowania na dane dobro do względnej zmiany czynnika, który tą zmianę wywołał (D. Begg 2003, s.115). Informuje o wrażliwości popytu na zmiany czynników, które go kształtują.

  Elastyczność można przedstawić za pomocą...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.06.2011 Znaków /2 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoklasyczna teoria przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Gospodarka konkurencyjna występuje tam, gdzie na rynku//mfiles.pl/pl/index.php/Rynek wielu dóbr nie ma możliwości kształtowania cen przez sprzedających i kupujących, którzy są cenobiorcami. Rynek natomiast jest cenotwórcą. Każdy podmiot podporządkowuje swoje działania tak, aby...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.06.2011 Znaków /3 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forfaiting

  Charakterystyka

  Forfaiting to zakup należności terminowych, powstałych w wyniku realizacji dostaw z wyłączeniem prawa regresu w stosunku do odstępującego wierzytelności. Podstawę transakcji forfaitingowych stanowi sprzedaż towarów lub usług przez kraje uprzemysłowione krajom rozwijającym się oraz w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.06.2011 Znaków /3 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt hipoteczny

  Charakterystyka

  Kredyt hipoteczny udzielany jest zwykle na cele inwestycyjne. Występuje kredyt hipoteczny średnio lub długookresowy. Charakterystyczną cecha kredytu hipotecznego jest zabezpieczenie hipoteczne. Kredyt o przeznaczeniu inwestycyjnym może być udzielany także w innej formie - zarówno przez banki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.06.2011 Znaków /5 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty rynku pieniężnego

  Rynek pieniężny

  Rynek pieniężny jest segmentem rynku finansowego, gdzie przeprowadzane są operacje instrumentami finansowymi o terminie zapadalności poniżej 1 roku. Podstawowa rola, jaką spełnia rynek pieniężny, to zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności uczestnikom tego rynku. Wynika z tego, że...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.06.2011 Znaków /9 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt lombardowy

  Kredyt lombardowy

  Kredyt lombardowy - jest udzielany jednostkom gospodarczym pod zastaw ruchomości, w tym głównie papierów wartościowych, towarów, metali szlachetnych. Kredyt lombardowy banku centralnego - kredyt pod zastaw papierów wartościowych, udzielany bankom komercyjnym przez bank centralny. Kredyt...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.06.2011 Znaków /2 134

  praca w formacie txt

Do góry