Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Rozliczenia międzyokresowe przychodów

  Charakterystyka

  Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują wszystkie te przychody, które powstały w innym okresie niż okres, którego dotyczą. Rozliczania w czasie tych przychodów dokonuje się w celu zaliczenia odpowiednich kwot przychodów do tych okresów sprawozdawczych, których one...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.06.2011 Znaków /2 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko w transakcjach międzynarodowych

  Charakterystyka

  Ryzyko - wg słownika handlu zagranicznego to możliwość nastąpienia zdarzeń i okoliczności niezależnych od działającego podmiotu, których nie może on dokładnie przewidzieć i którym nie może w pełni zapobiec, a które przez zmniejszenie wyników użytecznych lub przez zwiększenie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.06.2011 Znaków /5 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek produkcyjny

  Charakterystyka

  Wiek produkcyjny - wiek zdolności do pracy; w Polsce jako granicę wieku zdolności do pracy przyjęto: dla mężczyzn 18-64 lata, dla kobiet 18-59 lat.

  Grupy ludności z uwagi na wiek zdolności do pracy

  Pojęcie "wieku produkcyjnego" jest jednym z ważniejszych w badaniu struktur...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.06.2011 Znaków /3 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bancassurance

  Definicja

  Termin bancassurance wywodzi się z Francji i w szerokim ujęciu oznacza powiązanie między bankiem a firmami ubezpieczeniowymi, w wyniku których powstają grupy bankowo - ubezpieczeniowe oferujące produkty zarówno stricte bankowe jak i z dziedziny ubezpieczeń. Według Marka Śliperskiego pojęcie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.06.2011 Znaków /2 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka akcyjna

  Charakterystyka

  Spółka akcyjna - jest spółką kapitałową, jej działalność uregulowana jest w spółek handlowych|kodeksie spółek handlowych (tytuł III, dział II, art. 301 - 490 ).

  Spółka akcyjna jest spółką kapitałową kumulującą kapitały wielu osób lub firm. Co prawda do założenia...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.06.2011 Znaków /4 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania stosowany przez Banque de France

  Systemem wczesnego ostrzegania przed upadkiem, stosowanym przez Banque de France, jest tzw. systeme de detection de la Cantrale Bilans. Należy on do grupy wielowymiarowych modeli analizy dyskryminacyjnej. Jest on ponadto systemem wielofunkcyjnym - składa się z trzech funkcji.

  Funkcja podstawowa

  Funkcja...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.06.2011 Znaków /6 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia podatkowa

  Charakterystyka

  Strategia jest to kierunek i zakres działania, który przedsiębiorstwo zamierza przyjąć w długim terminie, aby osiągnąć swoje cele i zyskać przewagę konkurencyjną.

  Przedmiot

  Przedmiotem strategii podatkowej przedsiębiorstwa są wydatki wynikające z konieczności zapłaty obciążeń...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.06.2011 Znaków /2 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsument

  Charakterystyka

  Konsument - końcowe ogniwo procesu ekonomicznego, przebiegającego odo wyprodukowania towaru przez producenta (profesjonalistę, przedsiębiorcę) poprzez wielkie formy obrotu produktem jako towarem, aż do nabycia tego towaru przez osobę, która ma ten towar użyć, zużyć czy używać nie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.06.2011 Znaków /5 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DES

  Ogólna charakterystyka

  "DES - Delivered Ex Ship" (oznaczone miejsce dostawy) - incoterms grupy D, w której sprzedający przyjmuje na siebie obowiązek dostarczenia towarów wyłącznie drogą wodną do portu wyznaczonego przez kupującego, ponosząc przy tym wszystkie koszty i ryzyko związane z transportem.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.06.2011 Znaków /1 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka spójności

  Charakterystyka

  Polityka spójności polega na wzmocnieniu spójności gospodarczej i społecznej Wspólnoty Europejskiej, poprzez zmniejszenie dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów lub wysp najmniej uprzywilejowanych, w tym obszarów wiejskich. Celem polityki spójności...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.06.2011 Znaków /6 480

  praca w formacie txt

Do góry