Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Import

  Definicja

  Rodowodu importu należy poszukiwać w języku łacińskim (z łac. in "do" + portare "nieść") i znaczy on przywóz towarów, usług lub kapitału z zagranicy w celu wykorzystania ich na rynku wewnętrznym. Innymi słowy jest to zakup towarów i usług produkowanych za granicą lub prościej: przywóz...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.06.2011 Znaków /16 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LMBO

  LMBO - Leveraged Management Buy-Out

  Leveraged Management Buy-Out - tzw. wykup lewarowany przedsiębiorstwa przez kadrę menedżerską finansowany długiem.

  Jest to transakcja w wyniku której kadra menadżerska przedsiębiorstwa staję się właścicielem co najmniej 50% udziałów tego przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.06.2011 Znaków /2 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa

  Definicja

  Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa jest instytucją finansową podlegającą przepisom prawa spółdzielczego oraz odrębnym regulacjom przewidzianym w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Spółdzielcza kasa oszczędnościowa prowadzi działalność finansową...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.06.2011 Znaków /4 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instruktor rekreacji

  Charakterystyka

  „Instruktor – osoba instruująca kogoś, ucząca jakiś prawideł, udzielająca wskazówek objaśnień itp.” Tak wyjaśnia nam znaczenie słowa „instruktor” Słownik Języka Polskiego. Instruktor to osoba, która będzie naszym „guru” podczas wykonywania ćwiczeń ruchowych. To od...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.06.2011 Znaków /5 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa Engla

  Charakterystyka

  Krzywa Engla wyraża zależność wydatków od poziomu dochodów konsumenta. Za pomocą krzywych analizuje się w ekonomii zachowania i wybory konsumentów. Omawiana krzywa to wykres popytu na jedno dobro jako funkcji dochodu, przy założeniu stałości wszystkich cen i innych zmiennych.

  Nazwa...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.06.2011 Znaków /2 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOB

  Ogólna charakterystyka

  "FOB - Free on Board" (oznaczony port załadunku) incoterms grupy F, w którym za moment w którym sprzedający dopełnia swoich obowiązków uważa się chwilę w której towar przekracza poręcz statku. Kupujący ponosi wszelkie koszty oraz pełne ryzyko związane z utratą bądź...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.06.2011 Znaków /1 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja ukryta

  Definicja

  Inflacja ukryta jest wyrażona w trwałej nadwyżce popytu nad ograniczoną podażą dóbr i usług przy administracyjnie regulowanym poziomie cen rynkowych.

  Geneza

  Inflacja ukryta pojawiała się w określonych okresach historycznych w krajach, w których stosowano administracyjne regulacje poziomu cen...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.06.2011 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skonsolidowane sprawozdania finansowe

  Charakterystyka

  W praktyce gospodarczej jednostki gospodarcze prowadzą działalność operacyjną także poprzez inwestycje strategiczne w inne jednostki. MSSF a także krajowe standardy rachunkowości rozróżniają trzy rodzaje takich inwestycji

  jednostki kontrolowane przez jednostkę sprawozdawczą...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.06.2011 Znaków /3 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywa

  Charakterystyka

  Najogólniej definiując aktywa to "majątek jednostki rozpatrywany z rzeczowego punktu widzenia".

  Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 18.12.2000 r., Nr 113, poz. 1186), aktywa są to "kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.06.2011 Znaków /6 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek efektywny

  Definicja

  Według teorii neoklasyków, z wyjątkiem tylko szczególnych przypadków, rynki finansowe są rynkami efektywnymi, na których informacja określana jako jawna , rozpowszechnia się i staje się znana wszystkim użytkownikom oraz inwestorom na rynku.

  Z kolei cena danego papieru wartościowego...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.06.2011 Znaków /2 844

  praca w formacie txt

Do góry