Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Budżet

  Charakterystyka

  Budżet - zestawienie wpływów i wydatków pieniężnych pojedynczej osoby, firmy, samorządu, państwa dotyczące pewnego okresu czasu i podlegające stopniowemu uszczegóławianiu. Begg, S. Fischer R. Dornbusch Warszawa 2007 s.82

  Budżet państwa

  Budżet państwa jest to plan wydatków i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /5 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów docelowych

  Charakterystyka

  Rachunek kosztów docelowych (target costing) - definiuje się jako "pakiet metod zarządzania i instrumentów wspomagających formułowanie i realizację celów dotyczących kosztów w fazie koncepcyjno-rozwojowej nowego produktu, dla ustalenia podstawy odniesienia dla kontroli kosztów w fazie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /4 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subemisja usługowa

  Charakterystyka

  Subemisja usługowa polega na tym, iż podmiot lub podmioty tworzące konsorcjum emisyjne nabywają emitowane papiery wartościowe na masę własną , podejmując ryzyko ekonomiczne związane z emisją , a następnie proponują ich nabycie w publicznej ofercie zgodnie z warunkami zawartymi w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.06.2011 Znaków /1 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda wewnętrznych ratingów

  Charakterystyka

  Metoda wewnętrznych ratingów (ang. Internal Ratings-Based Approach - IRB) stanowi obok metody standardowej jedną z dwóch metod, jakie banki mogą stosować do oceny rozmiarów ryzyka kredytowego w Nowej Umowie Kapitałowej. O ile jednak w metodzie standardowej pomiaru ryzyka kredytowego waga...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.06.2011 Znaków /3 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania E. Bleiera

  Charakterystyka

  Metoda Bleiera jest jedną z metod wczesnego ostrzegania, pozwalającą określić przyszłe szanse rozwojowe lub przewidzieć bankructwo przedsiębiorstwa.

  Metoda Bleiera wymaga większego zakresu informacji niż inne metody. Opiera się na 6 - 16 wskaźnikach (w zależności od rodzaju...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.06.2011 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza sytuacji finansowej

  Charakterystyka

  Analiza ekonomiczna i finansowa z uwagi na łatwy dostęp do aktualnej informacji, jednoznaczność otrzymywanych wyników i zakres prowadzonych badań należy do najczęściej wykorzystywanych metod oceny działalności przedsiębiorstwa.

  Jako najczęściej wykorzystywane metody analizy sytuacji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.06.2011 Znaków /2 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody manipulacji ryzykiem

  Charakterystyka

  Metody manipulacji ryzykiem - są to metody obchodzenia się z ryzykiem, będące sumą doświadczeń człowieka w tej dziedzinie zdobytych w przeszłości.

  Rodzaje

  Wyróżnia się 6 takich metod:

  1) unikanie ryzyka - określana jako metoda negatywna, ponieważ w większości przypadków jej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.06.2011 Znaków /2 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System jakości w gminie

  Część cyklu poświęconego wdrażaniu ISO 9001 w gminach.

  System zarządzania jakością, mimo iż oddziałuje na całą gminę, jest wdrażany tylko w urzędzie gminnym. Nie obejmuje jednostek podległych i zależnych. Nie można także uzyskać certyfikatu systemu jakości dla gminy, ze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.06.2011 Znaków /8 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Menedżerska teoria przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Menedżerskie teorie przedsiębiorstwa, to zbiór koncepcji pochodzących z różnych kierunków badawczych, które często łączą się z innymi teoriami przedsiębiorstwa. Na syntezę teorii menedżerskich składają się:

  nurt neokeynesowski, podkreślający wyższość decyzji menedżerskich...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.06.2011 Znaków /2 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relatywizm kulturowy

  Charakterystyka

  Relatywizm - uznanie, że odmienne teorie i wartości mogą być słuszne.

  Relatywizm kulturowy postawa przeciwna do etnocentryzmu.

  Jest to umiejętność zauważenia mnogości i różnorodności kultur oraz historycznych uwarunkowań odrębności kulturowych bez ich niewłaściwego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.06.2011 Znaków /3 446

  praca w formacie txt

Do góry