Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Uzdrowisko

  Charekterystyka

  Według ustawy z 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (DzU 05,167,1399) uzdrowisko to miejscowość posiadająca naturalne warunki niezbędne do prowadzenia lecznictwa. Do nich należą m.in. właściwości...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.06.2011 Znaków /3 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek pośredni

  Charakterystyka

  Podatki pośrednie to podatki nakładane na wydatki na dobra i usługi. Najważniejszy jest od wartości dodanej (VAT), będący w rzeczywistości podatkiem od sprzedaży detalicznej.

  Podczas gdy podatek od sprzedaży jest ściągany jedynie na etapie ostatecznej sprzedaży konsumentowi, VAT...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.06.2011 Znaków /1 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centrum konferencyjne

  Charakterystyka

  Wzrost znaczenia centrów konferencyjnych jako miejsc spotkań jest związany z gwałtownym wzrostem rynku dotyczącego stowarzyszeń obserwowanego od lat 60 Stowarzyszenia się rozrastały i stawały się międzynarodowe, potrzebowały więc większych powierzchni konferencyjnych, co spowodowało...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.06.2011 Znaków /4 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadomość społeczna

  Definicja

  Świadomość Społeczna - część, segment kultury rozumiany jako zestaw, zbiór szeroko rozpowszechnionych i ogólnie akceptowanych w danej zbiorowości (społeczności) poglądów, przekonań, idei, które stają się wzorcami, normami, schematami myślenia wpajanymi jej członkom oraz egzekwowanymi...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.06.2011 Znaków /4 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje restrukturyzacji

  Charakterystyka

  Restrukturyzacja oznacza nowoczesne zmiany dokonywane w przedsiębiorstwie, mające na celu poprawę struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania.

  A.Stabryła przyjmując za kryterium zakres restrukturyzacji wyróżnia następujące jej odmiany: (Źródło: Stabryła, s.251).

  Restrukturyzacja...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.06.2011 Znaków /2 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochody budżetowe

  Charakterystyka

  Dochody budżetu państwa to środki pieniężne pobierane od podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych przez państwo lub odrębny organ samorządu terytorialnego w celu realizacji wydatków na cele państwowe (dostarczanie dóbr publicznych, wykonywanie zadań wynikających z celów...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.06.2011 Znaków /3 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warrant

  Charakterystyka

  Warrant- (ang. Warrant) jest to instrument pochodny, dający posiadaczowi pierwszeństwo subskrybowania ang. Subscription przyszłych emisji akcji, czyli prawo wejścia w posiadanie papierów wartościowych po ustalonej cenie.

  W zamian za te prawa posiadacz akceptuje niższą stopę zwrotu oraz...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.06.2011 Znaków /5 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje regulujące ruch turystyczny

  Wprowadzenie

  Polityka turystyczna ma na celu określenie celów ekonomicznych, politycznych, społecznych i kulturalnych dotyczących rozwoju turystyki, dążenie do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie uprawiania turystyki, racjonalne wykorzystanie zasobów pracy i kapitału w sferze gospodarki z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /7 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka targowa

  Chatakterystyka

  Wystawy, określane także jako targi, są miejscem sprzedaży produktów i usług dla ogółu klientów (targi konsumenckie) lub przedstawicieli określonej branży (targi handlowe). Są one miejscem spotkań wystawców, przedstawicieli różnych organizacji, odwiedzających oraz przedstawicieli...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /5 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek kapitałowy

  Charakterystyka

  Rynek kapitałowy jest to to część finansowy|rynku finansowego, która obejmuje transakcje instrumentami finansowymi o terminie zapadalności powyżej jednego roku (kapitał średnio- i długoterminowy). Takie operacje mogą polegać na:

  udzielaniu przez komercyjny|banki komercyjne kredytów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /4 974

  praca w formacie txt

Do góry