Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Turystyka górska

  Charakterystyka

  Jest wiele sposobów wędrowania po górach najważniejszych z nich to:

  Turystyka samodzielna: ten rodzaj podróżowania jest bardzo popularny wśród osób, którym zależy na ograniczeniu kosztów finansowych wyjazdu. Można robić czystko, co sobie zaplanujemy, jeść i spać tam gdzie bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /10 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model programowania liniowego

  Charakterystyka

  Model programowania liniowego, wykorzystywany do optymalizowania struktury asortymentowej produkcji.

  Sytuacja decyzyjna w praktyce przedsiębiorstwo ma możliwość wytwarzania n rodzajów wyrobów, należy wyznaczyć wartości zmiennych decyzyjnych (wielkości produkcji poszczególnych wyrobów)...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /2 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wierzyciel

  Charakterystyka

  Wierzyciel - osoba powiązana stosunkiem zobowiązaniowym z dłużnikiem, od którego ma prawo żądać spełnienia określonego świadczenia.

  Pojęcie wierzyciela nie zostało bezpośrednio zdefiniowane w Kodeksie cywilnym. Określa on jedynie pozycję wierzyciela jako strony zobowiązania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Behawioralna teoria przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Elementem wyróżniającym tę teorię jest traktowanie przedsięniorstwa jako złożonego systemu, w którym występuje zarówno sprzeczność jak i złożoność grup ineresów poszczególnych interesariuszy. Przedsiębiorstwo nie jest traktowane jako własność jednej osoby, ale organizacja...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /3 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólnoty europejskie

  Ten artykuł wymaga uporządkowania!

  Charakterystyka

  Oprócz Unii Europejskiej możemy wyróżnić jeszcze wiele innych wspólnot państw europejskich, które z czasem stają się również jej częścią.

  Rada Europy

  Jedną z najpopularniejszych jest Rada Europy, która powstała w efekcie Kongresu Europejskiego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.07.2011 Znaków /3 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System stałego kursu walutowego

  Charakterystyka

  Istnieje wiele odmian stałego kursu walutowego, w praktyce można wyodrębnić cztery jego formy:

  Sztywny kurs walutowy, utrzymywany bez względu na zmianę warunków gospodarczych, pomimo występowania np. inflacji i bezrobocia. System stałych kursów walutowych odrzucający ideę sztywnych...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.07.2011 Znaków /2 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System stałego kursu walutowego

  Charakterystyka

  Istnieje wiele odmian stałego kursu walutowego, w praktyce można wyodrębnić cztery jego formy:

  Sztywny kurs walutowy, utrzymywany bez względu na zmianę warunków gospodarczych, pomimo występowania np. inflacji i bezrobocia. System stałych kursów walutowych odrzucający ideę sztywnych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.07.2011 Znaków /2 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transportochłonność

  Charakterystyka

  Jest istotnym miernik jakim możemy ocenić ważność transportu. Przez transportochłonność rozumie się stosunek nakładów ponoszonych na działalność transportową do efektów osiąganych przez inne działy gospodarki czy działalność społeczną obsługiwaną przez ten transport, czyli...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.07.2011 Znaków /3 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bankowość internetowa

  Charakterystyka

  Istnieje bardzo dużo definicji bankowości internetowej. Bankowością internetowa nazywamy operacje bankowe dokonywane przez klienta za pośrednictwem Internetu. Do realizacji operacji bankowych za pośrednictwem Internetu wymagane jest jedynie komputer z dostępem do Internetu, wyposażony w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.07.2011 Znaków /2 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centrum przychodów i jego kontrola

  Charakterystyka

  Centrum przychodów - stanowi wewnętrzną jednostkę przedsiębiorstwa, której menedżer jest odpowiedzialny tylko za osiągane przychody ze sprzedaży. Za centrum przychodów uważa się dział sprzedaży w przedsiębiorstwie, którego kierownik posiada uprawnienia do podejmowania decyzji o...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.06.2011 Znaków /6 662

  praca w formacie txt

Do góry