Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Efektywna roczna stopa procentowa

  Charakterystyka

  '

  Efektywna roczna stopa procentowa informuje o ile rzeczywiście wzrasta kapitał(kredyt) w ciągu roku.

  Częstość kapitalizowana odsetek powoduje że np. kapitał zdeponowany w banku przyrasta szybciej niż raz na rok o nominalną roczną stopę procentową. Jeżeli w ciągu trwania np...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.07.2011 Znaków /1 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot ubezpieczenia

  Charakterystyka

  Przedmiot ubezpieczenia - w najszerszej interpretacji w ubezpieczeniach majątkowych przedmiotem ubezpieczenia określa się mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu ubezpieczającego. Firmy ubezpieczeniowe najczęściej w ogólnych warunkach doprecyzowują składniki mienia, które...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.07.2011 Znaków /2 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PolBAN

  Charakterystyka

  PolBAN- pierwsza organizacja w Polsce zajmująca się tematyką Business Angels. Organizacja powstała 2004 roku i stała się pierwszym polskim członkiem European Business Angels Network (EBAN) i aktualnie jest jedną z dwóch ogólnopolskich sieci należących do tej organizacji.

  PoLBAN nie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.07.2011 Znaków /2 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa zwrotu z aktywów

  Charakterystyka

  Stopa zwrotu z aktywów (ROA-return on assets)- jest to miara zysku przypadająca na aktywa ogółem. Mówi o możliwości spółki do wypracowania zysków i efektywności gospodarowania jej majątkiem.

  Im wyższy wskaźnik tym lepiej dla firmy gdyż sytuacja finansowa spółki jest lepsza...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.07.2011 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patent

  Charakterystyka

  patent - ogólnie można powiedzieć, że jest to prawo przyznające właścicielowi wyłączność na korzystanie z wynalazku.

  Uzyskanie patentu oznacza istnienie przejściowego (na pewien czas, z reguły jest to okres 20-letni) monopolu wynalazcy, który zarejestrował swój wynalazek (Begg...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.07.2011 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkaso eksportowe

  Charakterystyka

  Inkaso eksportowe - uwarunkowana forma płatności mająca postać umowy pomiędzy eksporterem a jego bankiem (lub inną instytucją pośredniczącą) na dostarczenie dokumentów handlowych i/lub finansowych importerowi (najczęściej za pośrednictwem jego banku) w zamian za zapłatę lub...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.07.2011 Znaków /2 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dewaluacja

  Charakterystyka

  Dewaluacja to "obniżenie oficjalnej ceny waluty danego kraju, wyrażonej w walutach innych krajów lub w złocie. O przeprowadzonej np. w 1971 r. obniżce oficjalnej ceny dolara wyrażonej w złocie mówimy, że dolar został zdewaluowany. Przeciwieństwem dewaluacji - podwyższenie oficjalnej ceny...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.07.2011 Znaków /2 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Murabaha

  Charakterystyka

  Murabaha jest jednym z podstawowych islamskich instrumentów finansowych. Murabaha to sprzedaż, przy której oferujący towar przedstawia klientowi poniesione w celu wytworzenia towaru koszty, a marża zysku ustalana jest wspólnie przez obie strony. Właściwie jest to obustronna umowa kupna i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.07.2011 Znaków /2 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bankowość prywatna

  Charakterystyka

  Bankowość prywatna (Private banking) to zindywidualizowany system obsługi finansowej przez bank zamożnych klientów indywidualnych . Bankowy rynek finansowej obsługi zamożnych klientów ze względu na swą obecną wartość i potencjał budzi coraz większe zainteresowanie banków, a z uwagi...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.07.2011 Znaków /2 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkaso gotówkowe

  Charakterystyka

  Podstawowy podział pieniądza jest to podział na pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy. Ten pierwszy pieniądz może samodzielnie spełniać wszystkie przypisywane mu funkcje. Natomiast rozliczenia bezgotówkowe obejmują wiele instrumentów, za pomocą, których regulowane są należności i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.07.2011 Znaków /2 559

  praca w formacie txt

Do góry