Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Podatek VAT - naliczony

  Charakterystyka

  Podatek VAT naliczony wynika z oryginalnych faktur zakupu otrzymanych przez podatnika przy nabyciu towarów i usług, a w przypadku importu jest to suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego. Podatek naliczony w danej fazie to podatek zapłacony w poprzedniej fazie, który pomniejsza podatek...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wskaźnikowa

  Charakterystyka

  Analiza wskaźnikowa jest to metoda analizy finansowej przedsiębiorstwa, która polega na obliczaniu szeregu wskaźników z dostępnych danych w sprawozdaniach finansowych i ocenie porównawczej w czasie(czyli danymi dotyczącymi tego samego przedsiębiorstwa w różnych okresach) i przestrzeni...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /2 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAS

  Ogólna charakterystyka

  "FAS - Free Alongside Ship" (...oznaczony port załadunku) - incoterms grupy F, użyty, oznacza ustanie obowiązków sprzedającego w momencie dostarczenia towaru do załadunku w uzgodnionym z kupującym porcie. Kupujący ponosi wszelkie ryzyko i koszty związane z transportem towaru od tego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /1 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cel gospodarowania

  Ogólne informacje

  Cel gospodarowania wynika z potrzeb ludzkich. Istnieją takie potrzeby, których aspekt ekonomiczny ma podstawowe znaczenie i które dają bezpośredni impuls do gospodarowania. Ludzie gospodarując osiągają swoje życiowe cele. Człowiek odczuwa niezliczona ilość potrzeb, których...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /2 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bariery wejścia

  Charakterystyka

  Wysokie bariery wejścia ograniczają możliwość konkurencyjnego ataku ze strony nieoczekiwanych, nowych konkurentów, w uproszczeniu oznaczają bowiem, wysokie koszty wejścia na dany rynek.

  Bariery wejścia i wyjścia - pojęcia te funkcjonują w strategii zarządzania firmą. Określają...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /2 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing usług turystycznych

  Charakerystyka

  Marketing usług turystycznych to działalność prowadzona w celu zbadania popytu konsumentów oraz ich preferencji, ukształtowaniu potrzeb wcześniej nie ujawnianych, skutecznym zachęceniu do zakupu danych usług, a także dostarczenie ich klientowi we właściwym czasie i miejscu po odpowiedniej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /4 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System kursów walutowych

  Charakterystyka

  System kursu walutowego jest to zbiór zasad ustalanych przez dane państwo, które decydują o sposobie ustalania kursu walutowego. Inaczej jest to sposób interwencji państwa na rynku walutowym. We współczesnym świecie wyróżniamy trzy podstawowe systemy walutowe. Systemy walutowe z kursem...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /2 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt wypierania

  Charakterystyka

  Efekt wypierania (wypieranie) polega na ograniczeniu konsumpcyjny|popytu konsumpcyjnego i inwestycyjny|inwestycyjnego sektora prywatnego pod wpływem wzrostu wydatków państwa, który powoduje zwiększenie globalny|popytu globalnego i w konsekwencji wzrost procentowa|stopy procentowej.

  Wpływ...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /3 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISO 9001

  Wprowadzenie

  Ten tekst ma charakter wprowadzający. Zobacz także więcej o ISO 9001 w systemów zarządzania.

  Inne normy zostały omówione w artykułach: 14001, 18001, 27001, 17799, 13335.

  Więcej informacji o:

  Organizacja Normalizacyjna (ISO) Komitet Normalizacyjny

  W roku 2008 pojawiła się nowelizacja...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /6 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykluczenie społeczne

  Definicja

  Termin wykluczenie społeczne określa sytuację w której dana jednostka będąca członkiem społeczeństwa nie może normalnie uczestniczyć w działaniach obywateli tego społeczeństwa, przy czym ograniczenie to nie wynika z jej wewnętrznych przekonań, ale znajduję się poza kontrolą wykluczonej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /3 471

  praca w formacie txt

Do góry