Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Indeks

  Charakterystyka

  Indeks to rodzaj złożonego miernika, który syntetyzuje i porządkuje wyniki pewnej liczby szczegółowych obserwacji. Jest on syntetycznym wskaźnikiem pewnej własności, która nie podlega bezpośrednim pomiarom lub bezpośrednim obserwacjom w praktyce oraz charakteryzuje zmiany w czasie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /3 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tajemnica bankowa

  Charakterystyka

  Zgodnie z art. 104 Prawa bankowego (dalej PrBank) bank, osoby w nim zatrudnione, a także osoby, za pośrednictwem których bank wykonuje czynności bankowe, zobowiązane są do zachowania tajemnicy bankowej (ang. bank secrecy), która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /3 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawozdanie finansowe

  Charakterystyka

  Sprawozdanie finansowe wiąże się z funkcją informacyjną rachunkowości.

  Jest dokumentem zestawiającym dane liczbowe, które dostarczają informacji na temat majątkowej, finansowej i dochodowej sytuacji jednostki.

  Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku i walucie polskiej, według...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /2 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Thomas Robert Malthus

  Życiorys

  Thomas Robert Malthus (1766 - 1834) urodził się w rodzinie ziemiańskiej w Rookery, leżącym w południowo - wschodniej Anglii. Ojciec był przejęty ideałami płynący,mi z rewolucyjnej Francji. Malthus od najmłodszych lat uczestniczył w debatach naukowych, wiedzę zdobywał najpierw w domu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /3 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryterium maksyminowe

  Charakterystyka

  Kryterium maksyminowe (Walda) to kryterium podejmowania decyzji zaprezentowane w 1950r przez Abrahama Walda (1902-1950). Kryterium to reprezentuje podejście pesymistyczne w podejmowaniu decyzji(zakłada że zajdzie sytuacja najmniej korzystna dla podejmującego decyzję).

  Stosowanie

  Według...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusze strukturalne

  Charakterystyka

  Termin fundusze strukturalne jest stosowany dla oznaczenia Europejskiego Funduszu Socjalnego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),i części doradczej Europejskiego Rolniczego Funduszu Doradczego i Gwarancyjnego (ERFDG) oraz instrumentów Reorientacji Rybołówstwa (IOR)...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /2 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konwencja o międzynarodowym przewozie drogowym

  Charakterystyka

  Akt prawny - umowa o międzynarodowym przewozie drogowym (CMR) (podpisana w Genewie w 1956 roku, ratyfikowana przez Polskę w 1962 roku) nr 49, 1962, poz. 238 ze zm.. Do Konwencji przystąpiły z upływem czasu takie kraje Europy jak: Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /1 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustawa

  Definicja

  Ustawa - jest to akt parlamentu którym może być uregulowana każda kwestia ( stan rzeczy, stosunek społeczny ) nie będąca przedmiotem regulacji konstytucyjnej. W demokratycznych państwach materie szczególnie istotne z punktu widzenia obywateli mogą być uregulowane wyłącznie w ustawie ( tzw...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /2 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indeks rentowności

  Charakterystyka

  Do oceny kondycji finansowej firmy wykorzystuje się szereg wskaźników. Najważniejsze z nich to:

  Wskaźniki płynności, Wskaźniki zadłużenia, Wskaźniki zyskowności (rentowności), Wskaźniki sprawności działania, Wskaźniki oceny rynkowej akcji i kapitału. Wskaźniki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /6 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludwig von Mises

  Ludwig von Mises

  Autor ponad kilkudziesięciu książek i kilkuset artykułów, uważany za lidera austriackiej szkoły ekonomiczej. Uważał, że system socjalistyczny nie przetrwa ekonomicznie, ponieważ nie może dokonać potrzebnych kalkulacji ekonomicznych.

  Życiorys

  Ludwig von Mises urodził się we...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /1 337

  praca w formacie txt

Do góry