Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Europejski Fundusz Spójności

  Charakterystyka

  Europejski Fundusz Spójności (Cohesion Fund)- został powołany na mocy z Maastricht|Traktatu z Maastricht.

  Nie należy do grupy funduszy strukturalnych, jednakże ma strukturalne zastosowanie.

  Różnica pomiędzy Funduszem Spójności a pozostałymi funduszami polega na tym, że zakres jego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.07.2011 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Polityki Pieniężnej

  Charakterystyka Rady Polityki Pienięznej

  Rada Polityki Pieniężnej jest organem Narodowego Banku Polskiego, ukształtowała się ona 17 lutego 1998 roku jest niezależna od rządu, prezydenta i Sejmu Rada Polityki Pieniężnej.

  Członkiem Rady można być tylko przez jedną kadencje w czasie jej trwania należy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.07.2011 Znaków /1 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko operacyjne

  Charakterystyka

  Ryzyko operacyjne - to ryzyko wystąpienia błędów w przeprowadzanych transakcjach, ryzyko strat wynikające z niedostosowania lub zawodności wewnętrznych procesów, ludzi i systemów technicznych lub ze zdarzeń zewnętrznych. Przy czym ryzyko operacyjne nie jest związane bezpośrednio ze...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.07.2011 Znaków /2 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena wyników zmian technologicznych

  Charakterystyka

  Czynnikiem, który jest często najbardziej istotnym elementem rynkowego i finansowego sukcesu wdrożenia nowego produktu jest czas, w jakim produkt zostanie wprowadzony do sprzedaży. Zdarza się, że nawet krótkie opóźnienie we wdrożeniu np. trzy miesiące, powoduje, że nakłady poniesione na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.07.2011 Znaków /2 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Controller

  Charakterystyka

  Controller to doradca zarządu, traktowany jako partner biznesowy, zajmujący sie fachową interpretacją wyników, relacji, liczb. Powołuje sie go do wyszukiwania odpowiednich dróg wiodących do celów określonych w firmie. Uważa się go również za specjalistę sztabowego, wspierającego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.07.2011 Znaków /5 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karuzela podatkowa

  Charakterystyka

  '''Karuzela podatkowa - organizacyjnie zaawansowane przestępcze schematy transakcyjne, wykorzystujące konstrukcję podatku od wartości dodanej ( VAT) w celu uchylania się od zapłaty podatku VAT należnego lub nieuprawnione domaganie się zwrotu VAT poprzez stworzenie iluzji okrężnego ruchu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.07.2011 Znaków /2 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Członek giełdy

  Charakterystyka

  Członek giełdy to podmiot prowadzący bezpośrednią działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na GPW.

  Członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie może zostać podmiot, który spełnia wymogi określone w regulacjach GPW.

  Wymienione są następujące podmioty...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /3 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys bankowy

  Definicja

  Kryzys bankowy - jest jednym z rodzajów kryzysu finansowego. Jest to sytuacja kiedy system bankowy danego kraju nie jest w stanie wypełniać swej funkcji kredytowej, a wszystkie lub część banków jest niewypłacalna i wstrzymują regulowanie zobowiązań. W zaistaniałej sytuacji rząd zazwyczaj...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /2 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys bankowy

  Definicja

  Kryzys bankowy - jest jednym z rodzajów kryzysu finansowego. Jest to sytuacja kiedy system bankowy danego kraju nie jest w stanie wypełniać swej funkcji kredytowej, a wszystkie lub część banków jest niewypłacalna i wstrzymują regulowanie zobowiązań. W zaistaniałej sytuacji rząd zazwyczaj...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /2 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indeks

  Charakterystyka

  Indeks to rodzaj złożonego miernika, który syntetyzuje i porządkuje wyniki pewnej liczby szczegółowych obserwacji. Jest on syntetycznym wskaźnikiem pewnej własności, która nie podlega bezpośrednim pomiarom lub bezpośrednim obserwacjom w praktyce oraz charakteryzuje zmiany w czasie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /3 579

  praca w formacie txt

Do góry